Giới thiệu

Giới thiệu chung

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: Đo đạc và bản đồ, môi trường, địa chất và khoáng sản; đất đai và bất động sản;  biển và hải đảo; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.


Các nghành nghề kinh doanh chính gồm:


-Khảo sát, thiết kế, tư vấn kiểm tra, giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ; đất đai; môi trường; tài nguyên nước; khí  tượng  thủy văn và biến đổi khí hậu; địa chất; khoáng sản; biển và hải đảo.

-Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý GIS; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường.

-Chụp ảnh, quét Lidar từ máy bay; đo vẽ ảnh hàng không.

-Xây dựng lưới khống chế mặt phẳng, độ cao, lưới trọng lực các cấp hạng; đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ đáy biển, đáy sông, hồ các tỷ lệ; bản đồ địa giới hành chính; các loại bản đồ chuyên đề; chuyên nghành khác.

-Đo đạc công trình, quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm.

-Thành lập lưới địa chính các cấp hạng; đo vẽ bản đồ địa chính các loại tỷ lệ; lập hồ sơ đăng ký đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất.

-Kiểm kê đất đai; lập các quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất; định giá đất.

-Đo đạc các thông số môi trường.

-Xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, xử lý ô nhiễm môi trường; điều tra quan trắc môi trường.

-Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản; thăm dò; quy hoạch khai thác sử dụng khoáng sản.

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là đơn vị có thế mạnh trong công tác thành lập bản đồ địa hình, địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình, cơ sở dữ liệu địa chính với công nghệ quét Lidar tích hợp máy ảnh kỹ thuật số từ máy bay, công nghệ đo vẽ ảnh và đo đạc.

Hệ thống Lidar tích hợp máy ảnh kỹ  thuật số là sự kết hợp máy quét Lidar với máy ảnh kỹ  thuật số đặt trên máy bay.

Hệ thống này tạo ra sản phẩm là mô hình số bề mặt DSM, mô hình số độ cao DEM, mô hình số địa hình DTM, ảnh nắn trực giao ORTHOPHOTO, bình đồ ảnh số, ảnh 3D, đám mây điểm, ảnh cường độ Intensity, ảnh mô hình 3D. Các sản phẩm trên có ứng dụng trong việc  thành lập bản đỒ 3D, quy hoạch đô thị, thiết kế các tuyến đường  giao thông, tuyến đường tải điện, đường ống, mạng lưới điện thoại di động, dự báo trượt lở, các dự án xây dựng, dự án khai thác mỏ…