Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3

0

Tên thành viên : Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3
Tên viết tắt: ENRE 3
Tên giao dịch: Enterprise of Natural Resources and Environment 3
Địa chỉ : Xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.377.7455; 0320.3777210
Fax: 0320.377.6283
Email: tnvmt3@gmail.com
Website:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ