Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7

0

Tên thành viên : Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7
Tên viết tắt: ENRE 7
Tên giao dịch: Enterprise of Natural Resources and Environment 7
Địa chỉ : 135 đường Thành Thái, phường Đông Thọ, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3852048; 037.3713710
Fax: 037.3852048
Email: aptvn205@yahoo.com
Website: www.thtnmtvietnam.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ