Lĩnh vực hoạt động

Đo đạc và bản đồ

 • Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật; tư vấn giám sát các hoạt động về đo đạc bản đồ
 • Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng
 • Đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính
 • Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thủy
 • Đo vẽ, thành lập và hiệu chỉnh bản đồ địa hình
 • Đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển, đảo
 • Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên môi trường, hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý và các hệ thống thông tin chuyên ngành
 • Bay chụp và xử lý ảnh hàng không, viễn thám

 •    
     

Các sản phẩm đã và đang thực hiện
 • Đo vẽ, lập bản đồ địa hình, bản đồ ảnh địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10000, 1/25000 và bản đồ địa hình phủ trùm cả nước tỷ lệ 1/50000
 • Đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1/2000-1/5000 vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn
 • Đo lưới tọa độ và thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 – 1/5000 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Quảng Ninh, Kiên Giang, Cao Bằng .v.v.
 • Đo vẽ lập bản đồ địa hình biên giới Việt – Trung, Việt – Lào tỷ lệ 1/50000, Việt – Campuchia 1/10000  1/25000
 • Xây dựng lưới độ cao khí tượng thủy văn toàn quốc.
 • Thành lập bản đồ địa chính đất rừng 1/10000 của 30 tỉnh.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ, quản lý bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính.
 • Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) tỉnh Thừa Thiên – Huế, các thành phố Hà Nội, Đồng Hới …
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu 1/10000 cả nước, 1/2000 và 1/5000 các khu đô thị