Đơn vị thành viên

Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

0

Tên thành viên : Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản
Tên viết tắt: SURMINCO
Tên giao dịch: Survey and Minerals Joint Stock Company
Địa chỉ : số 80, phố Láng Hạ, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37764278, 01664397358
Fax: 04.37764278
Email: vpddks@gmail.com
Website: www.surminco.com.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ