Đơn vị thành viên

Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh

0

Tên thành viên : Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên viết tắt:
Tên giao dịch: Branch of Natural Resouces & Environment Corporation at Ho Chi MinH City
Địa chỉ : Số 54, Đường số 8, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0904100091
Fax:
Email:
Website: www.vinanren.vn ; tainguyenmoitruong.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ