Lĩnh vực hoạt động

Đo đạc và bản đồ
Hội nghị ứng dụng Công nghệ thông tin nghành Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo Khoa học, Công nghệ toàn quốc nghành Đo đạc Bản đồ 2018
0 Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc Ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 sẽ được tổ chức ngày vào 05/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam; tại địa chỉ số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội. Tham gia hội nghị lần này, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã chuẩn bị gian trưng bày giới thiệu thiết bị, công nghệ và sản phẩm của Tổng công ty trong triển lãm tại hội nghị.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong Đo đạc Bản đồ
Chuyên trang Đo đạc Bản đồ
Kỹ thuật công nghệ
Tra cứu Văn bản TNMT
Sở Tài nguyên và Môi trường 63 Tỉnh Thành phố