Lĩnh vực hoạt động

Kỹ thuật công nghệ

Bộ phần mềm xử lý dữ liệu LiDAR và ảnh số HxMap
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ QUÉT LiDAR

Giới thiệu hệ thống chụp ảnh hàng không
Leica CityMapper tại triển lãm InterGEO 2017


 

Giới thiệu Công nghệ LiDAR

 

Tạo mô hình số bề mặt sử dụng dữ liệu LiDAR 

Tạo Mô hình số độ cao sử dụng dữ liệu LiDAR


 

Giới thiệu cơ bản về sử dụng dữ liệu LiDAR


 Sử lý dữ liệu đám mây điểm LiDAR Point Cloud

 

Sử dụng Công nghệ LiDAR trong mô phỏng


 

Khám phá đám mây điểm LiDAR


 

Ứng dụng LiDAR trong quản lý rừng

 
 
Sự kỳ diệu của LiDAR và bản đồ 3D


 

Mô hình 3D về rừng từ dữ kiệu LiDAR

 
Tạo Mô hình số độ cao trong Arcmap từ dữ liệu đám mây điểm LiDARTạo Mô hình số độ cao và đường Bình độ trong ArcgisTạo Mô hình số độ cao và độ dốc từ đường độ cao bình bộ trong Arcgis 10.4.1