Lĩnh vực hoạt động

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong Đo đạc Bản đồ

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ MỚI TRONG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒCông ty đo đạc ảnh địa hình đón nhận
Huân chương Lao đông hạng nhất


Công ty đo đạc ảnh địa hình hiện nay là Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt được thành lập theo quyết định số 2268/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2009.Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ( Công ty mẹ ) trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đo đạc ảnh địa hình, Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, Liên đoàn Trắc địa địa hình thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tên gọi: Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Tên viết tắt bằng tiếng Việt Nam: TMV. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Natural Resources and Environment Corporation, viết tắt là VINANREN. Trụ sở chính: số 51, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ MỚI TRONG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

1.Thách thức và cơ hội đối với việt nam trong môi trường định vị đa hệ thống

 Là một nước không sở hữu hệ thống vệ tinh định vị, với hạ tầng khoa học và công nghệ chưa theo kịp phát triển, nhưng nằm trong khu vực “nóng” nhất của định vị sử dụng vệ tinh, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức cũng như cơ hội đem lại của một môi trường định vị đa hệ thống đã và đang hình thành.

Thách thức và cơ hội đối với Việt Nam trong môi trường định vị đa hệ thống

2. Ứng dụng Hệ thống định vị toàn cầu tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ (KHCN) trong các lĩnh vực vệ tinh, truyền thông, điện-điện tử, công nghệ thông tin…, từ những năm 60 của thế kỷ trước, trên Thế giới đã bắt đầu triển khai các hệ thống định vị sử dụng sóng vô tuyến được phát trực tiếp từ các vệ tinh (satellite navigation). Ban đầu, phương pháp này chỉ được sử dụng trong lĩnh vực quân sự, tuy nhiên trước tiềm năng to lớn, cũng như nhu cầu thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phương pháp này đã được mở rộng cho các ứng dụng dân sự. Ngày nay, bên cạnh việc dùng để xác định vị trí, định vị sử dụng vệ tinh còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác như: đo đạc, thành lập bản đồ, giám sát môi trường, dự báo thời tiết, cảnh báo thảm họa, thiên tai, cung cấp thang thời gian chuẩn phục vụ đồng bộ hóa trong truyền thông, năng lượng, ngân hàng.

Ứng Hệ thống định vị toàn cầu tại Việt Nam

3. Đổi mới công nghệ đo đạc, xác định tọa độ, độ cao trên cơ sở ứng dụng các dịch vụ trạm CORS ở Việt Nam

Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, đo đạc - bản đồ và thông tin địa lý thuộc lĩnh vực điều tra khảo sát cơ bản để cung cấp một loại sản phẩm đặc biệt dưới dạng các thông tin về không gian và thuộc tính của các thực thể trong không gian cho hầu hết các lĩnh vực thực tiễn liên quan đến công tác quản lý, xây dựng, sản xuất gắn liền với cuộc sống của con người và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, một trong các thông tin đầu vào quan trọng nhất đó là phải xác định nhanh chóng, chính xác, hiệu quả tọa độ, độ cao của mọi đối tượng bên trong, ở trên và bên ngoài bề mặt Trái đất. Để làm được điều này, các dịch vụ của hệ thống mạng lưới định vị vệ tinh liên tục (CORS) sẽ cho phép đổi mới công nghệ đo đạc xác định tọa độ, độ cao đáp ứng các yêu cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đổi mới công nghệ đo đạc, độ cao trên cơ sở ứng dụng các dịch vụ trạm CORS ở Việt Nam.

4. Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực trắc địa và bản đồ

Lĩnh vực trắc địa và bản đồ có vai trò khá lớn từ nhu cầu của con người, nhưng từ lịch sử công nghệ đã không cho phép thỏa mãn được nhu cầu đặt ra. Kể từ khi công nghệ thông tin - truyền thông và công nghệ vệ tinh được vận hành, lĩnh vực trắc địa và bản đồ đã tạo được những bước phát triển mạnh mẽ, tiệm cận được tới việc thỏa mãn mọi nhu cầu đặt ra. Bước sang thế hệ "thông minh", lĩnh vực trắc địa và bản đồ có nhiệm vụ chính là sản xuất thông tin không - thời gian, tạo dựng hạ tầng thông tin cho phát triển. Cơ hội phát triển là rất lớn, nhưng thách thức về dữ liệu gắn với chiều thời gian cũng rất lớn.  

Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực trắc địa và bản đồ

5.Thông tin địa không gian phục vụ công tác quy hoạch và quản lý đô thị thông minh

Trong quá trình quy hoạch và quản lý đô thị thông minh, dữ liệu địa không gian đóng vai trò quan trọng. Trong những năm gần đây, công nghệ địa không gian hiện đại như hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu (GNSS), hệ thông tin địa lý (GIS), viễn thám vệ tinh (RS), máy bay không người lái (UAV), quét laze hàng không (LiDAR), quét laser mặt đất (TLS)… không ngừng được phát triển nhằm thu thập, lưu trữ, phân tích và hiển thị thông tin các thực thể và hiện tượng trên bề mặt Trái đất. Chất lượng dữ liệu ngày càng cao giá thành dữ liệu ngày càng thấp, mở ra khả năng ứng dụng dữ liệu địa không gian trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và quốc phòng.

Thông tin địa không gian phục vụ công tác quy hoạch và quản lý đô thị thông minh.

6. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam được xây dựng để quản lý tập trung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính và cung cấp thông tin địa giới hành chính cho các Bộ, Ngành Trung ương có liên quan, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dữ liệu địa giới hành chính. Hệ thống này quản lý, cập nhật, lưu trữ và cung cấp hình thức khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính bằng các ứng dụng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu hoàn thiện, hiện đại hóa công tác quản lý hồ sơ địa giới hành chính toàn quốc theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam

7. Xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam

Hạ tầng dữ liệu không gian (SDI) phát triển ở một quốc gia dưới dạng hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) là công cụ trợ giúp trực tiếp vào xây dựng chính phủ điện tử và cải cách hành chính, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. NSDI ở mỗi quốc gia là cơ sở để xây dựng SDI toàn cầu - công cụ thông tin trợ giúp tích cực cho con người quyết định chính xác về những bước phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Trái đất.

Xây dựng phát triển và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam.

8. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ sản phẩm đo đạc bản đồ

 Cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ trên mạng internet là một yêu cầu tất yếu, phù hợp với yêu cầu xây dựng dịch vụ công trực tuyến hướng đến chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cung cấp cho khách hàng một phương thức truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống cung cấp sản phẩm đo đạc bản đồ được phát triển nhằm đáp ứng dịch vụ công mức độ 4. Quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống với kết quả khả quan đã khẳng định tính khả thi và hiệu quả cà hiệu quả ung cấp sản phẩm đo đạc bản đồ được phát.

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ và sản phẩm đô đạc bản đồ

 9. Nghiên cứu, xây dựng quy trình thành lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý và bản đồ ba chiều tỷ lệ lớn

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã mở ra những hướng mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Cơ sở dữ liệu không gian địa lý và bản đồ ba chiều (3D) tỷ lệ lớn có ý nghĩa trong quy hoạch phát triển đô thị, kiến trúc, trong nhiệm vụ bảo trì duy tu các di tích lịch sử, mô phỏng thực địa trong mục đích phân định đường biên giới quốc gia.

Nghiên cứu, xây dựng quy trình thành lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý và bản đồ ba chiều tỷ lệ lớn

10. Đo đạc và thông tin địa lý với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam

 Vai trò của các dữ liệu thông tin địa lý và các dữ liệu quan sát trái đất, cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian được đánh giá cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vì thực tế các chỉ số đánh giá tiến độ, mục tiêu của chương trình và các hoạt động giám sát cung cấp dữ liệu đều có bản chất là thông tin không gian.

Đo đạc và thông tin địa lý với chương trình nghị sự 2-30 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam

11. Hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

Hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước. Các nội dung hiện đại hóa cần được triển khai đồng thời và đồng bộ mới mang lại hiệu quả mong đợi, tạo cú hích mới thúc đẩy ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam phát triển ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam


Theo Văn phòng Tổng công ty tổng hợp