Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5

0

Tên thành viên : Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5
Tên viết tắt: ENRE 5
Tên giao dịch: Enterprise of Natural Resources and Environment 5
Địa chỉ : Thôn thịnh vạn-xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0320.377.7265; 0912.130306
Fax: 0320.377.7117
Email: xntnmt5@yahoo.com.vn
Website:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ