Lĩnh vực hoạt động

Đất đai

  • Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  • Điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi và phân hạng đất đai.
  • Tư vấn định giá đất và tài sản trên đất.
  • Tư vấn pháp lý về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
  • Phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư và kinh doanh bất động sản.
  • Khai thác và chuyển nhượng quỹ đất.
  • Thực hiện các dịch vụ về kỹ thuật nông, lâm nghiệp
  • Tư vấn, thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng
  • Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà, khu đô thị, khu công nghiệp
  • Kinh doanh vật liệu xây dựng