Tin Tức
0 Quy trình xử lý văn bản: 1.Vào sổ công văn đến 2. Chuyển lãnh đạo văn phòng 3.Xem xét báo cáo lãnh đạo cơ quan và xin ý kiến xử lý  4.Bút phê, chuyển văn bản tới phòng chức năng 5. Chuyển văn bản tới chuyên viên 6.Dự thảo văn bản 7.Trình trưởng phòng 8.Xem xét, sửa dự thảo văn bản  9.Trình lãnh đạo cơ quan 10.Sửa văn bản dự thảo nếu cần, ký duyệt 11.Chuyển văn thư phát hành văn bản 12.Vào sổ và phát hành

0 Tổng hợp các loại văn bản: Thông báo, báo cáo, thông tư, quyết định, nghị định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
0 Phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc-Bộ Tài nguyên và Môi trường
0 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án công nghệ thông tin và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
0 Ngày 29/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 

0 Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai trong buổi làm việc với Trường Đại học TN&MT Hà Nội về xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Phương án tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 -2016 diễn ra ngày 17/9. Cùng dự có lãnh đạo các Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ cùng lãnh đạo Đại học TN&MT Hà Nội, TP.HCM và Cao đẳng TN&MT miền Trung.
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (thủ tục hành chính cấp trung ương)
Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (thủ tục hành chính cấp trung ương)
Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (thủ tục hành chính cấp trung ương)
Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (thủ tục hành chính cấp tỉnh)
Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (thủ tục hành chính cấp tỉnh)
0 Chiều 27/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì lễ bàn giao giữa Tổng công ty TN&MT Việt Nam và Công ty TN&MT miền Nam.
0 Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ;Thông tư 19/2014/TT-BTNMT ;Thông tư 16/2014/TT-BTNMT ;Thông tư 07/2014/TT-BTNMT ; Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA

0 Ngày 7/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2014. Thủ tướng

0 Nghành Quản lý môi trường ban hành theo quyết định số 230/ĐHBK ngày 24 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa  nhằm tạo ra nguồn nhân lực trình độ Đại học chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý môi trường.
0
Ngày 17 tháng 7 năm 2014, Công văn số 242/TCTTNMT-VP của  Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức người lao động nghành tài nguyên môi trường”.

0 Chiều ngày 29/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị về công tác cải cách hành chính (CCHC) ngành tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang chủ trì hội nghị.
0 Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thái Lai tại buổi làm việc với Trường Đại học TN&MT TP.HCM ngày 14/5. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2014 và định hướng hoạt động 2015 với Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, PGS.TS. Phan Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM cho biết, nhà trường đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để trình Bộ TN&MT phê duyệt như chiến lược phát triển, chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, đề án vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ… làm cơ sở để phát triển và ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo