Tin Tức
0 Ngày 11 tháng 4 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tiếp nhận công văn số 1251/BTNMT-TĐKTTT về việc hướng dẫn thực hiện Công tác thông tin đối ngoại 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
0 Ngày 10 tháng 4 năm 2014 Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký quyết định số 109; 110/QĐ-TCTTNMT2014   về việc  bổ nhiệm cán bộ và giao nhiệm vụ điều hành Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm; ngày 15 tháng 4 ký  quyết định số 111, 112/QĐ-TCTTNMT ngày 15 tháng 4 về điều chuyển nhân sự, tài sản, tiền vốn của Trung tâm Kiểm định và Kiểm tra chất lượng sản phẩm và Trung tâm Tư vấn công nghệ Tài nguyên Môi trường.

0 Quyết định số 108/QĐ-TCTTNMT, của Hội đồng thành viên  Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc thành lập Phòng Quán lý chất lượng sản phẩm, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

0 Công văn số 1086/BTNMT-TCCB, ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký nhu cầu đào tạo tại Liên Bang Nga diện Hiệp định năm 2014.
0 Ngày 01 tháng  4 năm 2014, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ra các Quyết định số 96/QĐTCTTNMT “Thành lập ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và tái cơ cấu Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam”; Quyết định số 97/QĐTCTTNMT “Thành lập tổ công tác về công tác Kế hoạch giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Tái cơ cấu Tổng công ty.”; Quyết định số 98/QĐTCTTNMT, “Thành lập Tổ công tác về Tổ chức, nhân sự giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Tái cơ cấu Tổng công ty.”; Quyết định số 99/QĐTCTTNMT, “Thành lập Tổ công tác về Tài chính Kế toán giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Tái cơ cấu Tổng công ty.”
0 Thực hiện Công văn số 986/BNTMT-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc triệu tập cán bộ tham dự khoá bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã đăng ký và cử 08 cán bộ tham dự khoá tập huấn từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 4 năm 2014.
0 Trong 3 ngày  từ ngày 27 tháng 03 đến 29 tháng 03  năm 2014, tại Hội trường Tổng công ty tầng 4 nhà C, 83-Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động, Hội nghị Tổng kết công tác, Hội nghị tổng kết Đảng  năm 2014.
0 Với mục đích nuôi dưỡng tài năng đến từ các nước đang phát triển, KOICA mời gọi những sinh viên có học lực xuất sắc đến từ các nước đang phát triển, và giúp đỡ họ hệ thống hóa kiến thức đã học cũng như là trong việc tiếp thu những kiến thức mới tiên tiến trên thế giới, qua đó tạo điều kiện cho họ góp phần vào sự phát triển của quê hương.

0 Ngày quốc tế phụ nữ cũng như những ngày lễ tượng trưng khác, không phải có một nguồn gốc hay một sự kiện duy nhất. Mà là thành quả của biết bao cuộc đấu tranh và của biết bao cuộc hành trình lặng lẽ của hàng triệu người phụ nữ trên thế giới.
0 Thực hiện thảo thuận hợp tác về đào tạo giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Cơ quan hợ tác phát triển Quốc tế Astralia(AusAID), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia(ASS) dành cho các bậc đào tạo sau đại học với các nội dung cụ thể như sau:
0 Công văn thông báo số 471/ BTNMT-TCCB, ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển sinh thạc sĩ chuyên nghành biến đổi khí hậu, khoa học bền vững tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014.
0

Quyết định giao nhiệm vụ điều hành Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5, Phòng Quản lý dự án-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.


0 Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đại diện Tập đoàn Pasco, ngày 25/02/2014 Ông Ken Miyakawa phó giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh toàn cầu của  Tập đoàn Pasco và Ông Obara trưởng Đại diện văn phòng Pasco tại Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Ngày 21/02/2014, tại Hội trường tầng 4, nhà C, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.  Đảng ủy Tổng công ty Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cho đảng viên trong Đảng bộ bằng hình thức trực tuyến.