Tin Tức
0 Biên  bản bán đấu giá bán cổ phần lần đầu các công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm các công ty: Công ty Đo đạc Khoáng sản; Công ty Xây dựng và chuyển giao Công nghệ môi trường; Công ty Tài nguyên và Môi trường biển; Công ty Địa chính tư vấn và Dịch vụ đất đai.
0 Quyết định số 150/QĐ-TCTTNMT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty trực thuộc Tổng công ty; Quyết định số 01-BCĐ thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.0 Quyết định số 3218/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2015 “Phê duyệt Tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của các công ty con thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam”
0 Công bố thông tin đấu giá cổ phần lần đầu các công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm: Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường; Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Tài nguyên-Môi trường Biển.
0 Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa các Công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm: Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường; Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Tài nguyên-Môi trường Biển.
0 Các Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp số 2632/QĐ-BTNMT, Quyết định số 2630/QĐ-BTNMT; Quyết định số 2633/QĐ-BTNMT;Quyết định số 2631/QĐ-BTNMT.
0

Các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Ban chỉ đạo: Quyết định số 46/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 01 năm 2013; Quyết định số 149/QĐ-TCTTNMT ngày 27 tháng 04 năm 2014; Quyết định số 455/QĐ-TCTTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2014; Quyết định số 150/QĐ-TCTTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015; Quyết định số 01/QĐ-BC


0 Ngày 24/11/2015 tại trụ sở cơ quan Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 143/85 Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội, Tổng giám đốc Dương Văn Hải đã có buổi tiếp với đại diện cao cấp giám đốc bán hàng công ty CROSS WRAP ông  Kalle Kivela.
0 Ngày 02 tháng 11 năm 2015, tại phòng họp 85/143 Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Lễ bổ nhiệm chức danh cán bộ cho Ông Nguyễn Đình Cương chức danh Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể các chị em phụ nữ. Chúc toàn thể các chị em phụ nữ ngày một xinh đẹp, khỏe mạnh thành công trong công việc, đảm việc công ty giỏi việc nhà, chồng yêu-xếp mến, con cái mạnh khỏe học giỏi gia đình hạnh phúc.
0 Hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2015 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thông báo "kết quả đấu thầu tài sản thanh lý"  ngày 30 tháng 9 năm 2015 như sau:
0 Căn cứ vào Biên bản đấu giá tài sản thanh lý ngày 30/9/2015, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thông báp kết quả đấu thầu tài sản thanh lý ngày 30/9/2015 như sau:

0 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thanh lý như sau:
0 Phần mềm quản trị văn bản trực tuyến eDocument 2015 là phần mềm quản trị văn bản trực tuyến chạy trên website http://vinanren.vn, http://tainguyenmoitruong.vn/. Phần mềm giao diện web, thân thiện, dễ sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị như máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại có kết nối internet.
0 Ngày 1 tháng 9 năm 2015 Tại Hội trường Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 85/143 Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội. Đại diện Cục CCNTT đã giới thiệu và hướng dẫn triển khai hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc(QLVB&HSCV), đến dự và tham gia lớp học bao gồm các đại diện các phòng ban trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.