Tin tức

Hội nghị về công tác cải cách hành chính ngành tài nguyên và môi trường 09/06/2014

0
Chiều ngày 29/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị về công tác cải cách hành chính (CCHC) ngành tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang chủ trì hội nghị.
Chiều ngày 29/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị về công tác cải cách hành chính (CCHC) ngành tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Mạnh Hiển, đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích những mặt được, những mặt còn hạn chế của công tác cải cách hành chính trong thời gian qua và chia sẻ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác CCHC của Bộ và của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường các thời kỳ luôn coi công tác cải cách hành chính là một trong nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ, của ngành tài nguyên và môi trường nhằm hướng đến phục vụ tốt nhất cho nhân dân, doanh nghiệp và xã hội. Trên thực tế, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến cả về quy mô và chất lượng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành và triển khai thực hiện "Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012-2020" và "Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2012-2015". Qua hơn 02 năm thực hiện, công tác cải cách hành chính của Bộ đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể và đáng khích lệ: hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường liên tục được hoàn thiện; cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Ngành; bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với các nhiệm vụ chuyên ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên.

Cải cách tài chính công đã được thực hiện đồng bộ và toàn diện, trong đó đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp, triển khai cơ chế khoán chi cho đơn vị quản lý nhà nước... đã góp phần sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển. Việc giao lưu trực tuyến định kỳ không chỉ góp phần giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp mà còn giúp Bộ, ngành hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai trong thực tiễn; đồng thời, hoàn thiện ý thức, thái độ của cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường đối với người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, công tác CCHC tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng công tác CCHC của Bộ còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, quy mô đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và mục tiêu chung mà Nghị quyết số 30c/NQ-CP đặt ra. Một phần là do ngành tài nguyên và môi trường có nhiều lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng ngày của người dân và doanh nghiệp; một phần do công tác CCHC trong thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu quyết liệt; sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp với các hoạt động của Bộ, của ngành chưa cao.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh trong năm 2014 và những năm tới đây, Bộ phấn đấu 50% dịch vụ công trực tuyến thuộc Bộ đạt mức độ 3, tiến tới áp dụng mô hình cấp phép điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 15/02/2004 về cải cách lề lối làm việc, hướng về địa phương và cơ sở nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của cơ quan thuộc Bộ.

Bộ tiến hành thực hiện nhiệm vụ đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực của CCHC theo kế hoạch CCHC năm đã được ban hành. Trong đó, ưu tiên tiến hành rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức; tăng cường giao lưu trực tuyến với tổ chức, cá nhân; khôi phục và công khai đường dây nóng tiếp nhận và trả lời kiến nghị của tổ chức, cá nhân; đẩy nhanh thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đã được đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP và Chương trình, Kế hoạch về cải cải hành chính của Bộ, cần phải tăng cường tính công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện cho nhân dân và doanh nghiệp khi làm việc với Ngành, nhất là các lĩnh vực đang được xã hội quan tâm như quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn