Tin tức

Trường Đại học TN&MT TP.HCM: Cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển 15/05/2014

0
Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thái Lai tại buổi làm việc với Trường Đại học TN&MT TP.HCM ngày 14/5. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2014 và định hướng hoạt động 2015 với Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, PGS.TS. Phan Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM cho biết, nhà trường đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để trình Bộ TN&MT phê duyệt như chiến lược phát triển, chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, đề án vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ… làm cơ sở để phát triển và ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạoPGS.TS Phan Đình Tuấn, Hiệu trưởng Đại học TN&MT TP.HCM (người đứng)
báo cáo chiến lược phát triển của trường với Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai


Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thái Lai tại buổi làm việc với Trường Đại học TN&MT TP.HCM ngày 14/5. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2014 và định hướng hoạt động 2015 với Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, PGS.TS. Phan Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học TN&MT TP.HCM cho biết, nhà trường đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để trình Bộ TN&MT phê duyệt như chiến lược phát triển, chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, đề án vị trí việc làm, quy hoạch cán bộ… làm cơ sở để phát triển và ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho biết, ngoài công tác tổ chức và cán bộ, nhà trường cần đánh giá hiện trạng và xu thế phát triển của ngành TN&MT, nhu cầu nhân lực của ngành, của xã hội…Trên cơ sở đó, nhà trường xây dựng chiến lược phát triển cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục đổi mới nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn cao cho khu vực phía Nam.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn