Tin tức

Giao lưu trực tuyến, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 63 Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh, thành phố tổ chức với nhân dân và doanh nghiệp về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 25/04/2014

0
Ngày 15 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 63 Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tỉnh, thành phố tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã kết thúc tốt đẹp.Trong buổi giao lưu này Bộ Tài nguyên và Môi trường và 63 Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hơn 1200 câu hỏi và ý kiến đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia giao lưu và gửi những ý kiến đóng góp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

hững câu hỏi còn lại chưa được giải đáp trong ngày giao lưu, Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ nhanh chóng trả lời trong thời gian sớm nhất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân và doanh nghiệp./

Nội dung buổi giao lưu tham khảo tại: http://gltt.monre.gov.vn/default.aspx?tabid=348Nguồn tin:Theo monre.gov.vn