Tin tức

Đảng bộ Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 19/01/2016

0
Chiều ngày 14/01/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT trao tặng
Giấy khen cho 18 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ TN&MTđạt tiêu chuẩn
tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" trong 5 năm liền (2011-2015)

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Đảng ủy Bộ TN&MT có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ; Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, lãnh đạo các ban, các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

 

Đoàn chủ tọa chủ trì Hội nghị

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt và hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2015

 
Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy,
Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu khai mạc tại Hội nghị


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT khẳng định: Năm 2015, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015; từng mặt công tác đã có sự đổi mới về phương pháp, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, kịp thời góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ được Đảng, Nhà nước giao, đóng góp to lớn trong sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ giúp Đảng bộ nhìn lại những kết quả đã đạt được, quan trọng hơn là đánh giá sâu sắc những hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục để có thể kiện toàn tổ chức, phát triển công tác đảng trong năm 2016. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị thẳng thắn đưa ra những ý kiến khách quan, thực tế về tình hình hoạt động tại các tổ chức đảng, từ đó góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm 2015 và thống nhất phương hướng hoạt động của Đảng bộ năm 2016.
 
 
 
Đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư thường trực
Đảng ủy Bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị


Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ TN&MT Vũ Đình Sinh cho biết, năm 2015 là năm có ý nghĩa chính trị quan trọng, năm diễn ra Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và là năm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước các cấp, Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III (giai đoạn 2016-2020), Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao, triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trong đó, đã trình Quốc hội khoá XIII thông qua Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn; trình Chính phủ ban hành 09 Nghị định và được Chính phủ ban hành 07 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Quyết định; ban hành 75 Thông tư và Thông tư liên tịch. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên phạm vi cả nước; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về TN&MT của Bộ và ở các địa phương; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của ngành TN&MT; nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản về TN&MT; nâng cao chất lượng quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; nâng cao năng lực quan trắc TN&MT; tăng cường cải cách hành chính; triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; hỗ trợ các Sở TN&MT trong công tác ứng dụng CNTT tại các địa phương và kết nối thống nhất trong toàn ngành; tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế trong các lĩnh vực TN&MT;... hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015 của ngành.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ đã tích cực làm tốt công tác tư tưởng, công tác giáo dục chính trị cho các cấp ủy và đảng viên bằng việc tích cực triển khai việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của các cấp ủy Đảng; đồng thời triển khai có kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2015 bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, xây dựng chuyên đề cụ thể đưa vào sinh hoạt chi bộ; liên hệ tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm ở cơ quan, đơn vị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy viên các cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Sau đại hội, Đảng ủy Bộ đã xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ để triển khai thực hiện; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả nhiệm vụ “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”, tập trung nâng cao nhận thức về công tác dân vận của cơ quan Nhà nước; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc khắc phục yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng nhằm phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan, tránh hình thức; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Các mặt công tác về tư tưởng chính trị, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đã được triển khai bài bản, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Năm 2016: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

 

Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban
Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng ủy Bộ TN&MT trong năm 2015 góp phần quan trọng vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

Theo đồng chí Bùi Minh Quang, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, là năm nhiều hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết được thực thi và cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, Đảng bộ Bộ TN&MT cần tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc Bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như: (i) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao; (ii) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ủy Khối các cơ quan, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ TN&MT và Nghị quyết đại hội của các cấp uỷ trực thuộc phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ Bộ và các cơ quan đơn vị; (iii) Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó đưa ra các giải pháp việc sinh hoạt theo chuyên đề, thực hiện Quy định 101 của Trung ương; (iv) tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với việc khắc phục yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các chi bộ, đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt chương trình công tác dân vận của Đảng ủy Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
 

Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy Bộ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu sát sao của đồng chí Bùi Minh Quang và mong rằng, trong năm 2016, Đảng ủy Bộ TN&MT sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo và giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để Đảng ủy Bộ TN&MT phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại diện các Đảng bộ cơ sở và các tổ chức đoàn thể, qua đó đã làm sâu sắc thêm những nội dung liên quan trong Báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2016, đồng chí Trần Hồng Hà đề nghị, trong năm 2016, các đảng bộ trực thuộc cần tiếp tục nâng cao sức mạnh của từng chi bộ trong Đảng bộ; đẩy mạnh việc lấy ý kiến quần chúng nhân dân trong tham mưu xây dựng chính sách pháp luật; làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, tạo động lực phát triển cho từng đảng viên… nhằm xây dựng Đảng bộ Bộ TN&MT ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển hơn nữa.

“Nhiệm vụ năm 2016 đối với ngành TN&MT còn rất nặng nề. Song, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo toàn ngành để triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành TN&MT đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao phó.” – Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Tạ Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ đã công bố các quyết định khen thưởng. Theo đó, Quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT; tặng Giấy khen cho 18 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong 5 năm liền (2011-2015); tặng Giấy khen cho 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015.
 

 

 


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn