Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ngành tài nguyên môi trường năm 2015 12/01/2016

0
Chiều ngày 07/01, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2015 và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ Thanh tra Bộ.
Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 

Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT báo cáo tổng kết tại Hội nghị


Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT cho biết, năm 2015, công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Bộ TN&MT xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Trong năm qua, toàn ngành đã triển khai 2.623 cuộc thanh tra, kiểm tra, bao gồm 39 cuộc kiểm tra hành chính và 2.584 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 8.860 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 1.472 tổ chức, cá nhân với số tiền 77 tỷ 964 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 117 tỷ 843 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 8.534 ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 22 giấy phép hoạt động khoáng sản; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 849 kết luận thanh tra, kiểm tra.

Về lĩnh vực đất đai, toàn ngành đã tiến hành 622 cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai đối với 1.665 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 33,5% số đối tượng có vi phạm pháp luật đất đai, tăng 1,8% so với 2014, trong đó các vi phạm chủ yếu là không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ ghi trong dự án được duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê lại hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất,...; đã xử phạt vi phạm hành chính 169 tổ chức, cá nhân với số tiền 15 tỷ 381 triệu đồng, kiến nghị truy thu 112 tỷ 398 triệu đồng tiền sử dụng đất, kiến nghị thu hồi 8.525 ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về lĩnh vực môi trường, toàn ngành đã tiến hành 797 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 3.362 tổ chức, cá nhân. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các hành vi vi phạm chủ yếu như: không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường; vi phạm về quản lý chất thải nguy hại; xả chất thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra ngoài môi trường...

Về lĩnh vực khoáng sản, toàn ngành đã tiến hành 520 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản của 1.418 tổ chức, cá nhân. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản còn nhiều tồn tại, cấp giấy phép khai thác khoáng sản chưa đúng quy định của pháp luật; các hành vi vi phạm chủ yếu là khai thác không có giấy phép, khai thác vượt công suất cho phép, khai thác không có thiết kế mỏ, không lập bản đồ hiện trạng mỏ, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường...

Về lĩnh vực tài nguyên nước, toàn ngành đã tiến hành 245 cuộc thanh tra, kiểm tra  đối với 715 tổ chức, cá nhân. Các cuộc thanh tra tập trung vào các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông; việc quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước; hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất... Kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện các cá nhân, tổ chức không có giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; vi phạm các nội dung trong giấy phép đã cấp.

Về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ đã thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy còn một số tồn tại như: tình trạng vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật đối với các công trình khí tượng thủy văn; việc cấp giấy phép hoạt động đối với các công trình khí tượng thủy văn chuyên dụng chưa được thực hiện; Kế hoạch hành động và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh phê duyệt nhưng công tác phổ biến, phối hợp thực hiện chưa được triển khai chặt chẽ; chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu bước đầu được hình thành, chưa có hệ thống và thiếu đồng bộ…

Về lĩnh vực đo đạc và bản đồ, toàn ngành đã tiến hành 54 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ của 176 tổ chức. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan chủ quản dự án, ban quản lý dự án tỉnh chưa kiên quyết kịp thời, chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm địa chính, tiến độ thực hiện dự án chậm, kết quả đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính chưa đạt được mục tiêu của dự án.

Về lĩnh vực biển và hải đảo, toàn ngành đã tiến hành 04 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực biển và hải đảo đối với 11 tổ chức. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy Ủy ban nhân dân các tỉnh đã quan tâm việc giao khu vực biển. Tuy nhiên, đến nay các tỉnh chưa thực hiện việc giao và sử dụng khu vực biển theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP do không có tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành kết hợp nhiều lĩnh vực; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về TN&MT; thanh tra hành chính; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra,… Đặc biệt, công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, triển khai tích cực. Lãnh đạo Bộ định kỳ và đột xuất tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết xong các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 3% so với năm 2014; đồng thời đã có sự phối hợp tích cực giữa Bộ với các địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.
 
 


Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục coi nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng là trọng tâm, xuyên suốt
 

Trong năm 2015, công tác phòng chống tham những được Bộ triển khai đồng bộ và toàn diện. Trong đó, Bộ đã ban hành và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được duy trì thường xuyên; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện nhất là việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức; các thủ tục hành chính và quy trình cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực quản lý được công khai thực hiện dân chủ, minh bạch; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai ở Bộ cũng như ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng.
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong toàn ngành


Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong toàn ngành TN&MT trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật, biểu dương đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2015, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT. Tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, trong năm qua, lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra của toàn ngành; xác định rõ trách nhiệm, nội dung triển khai cụ thể tới từng đơn vị; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra góp phần chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện các quy định pháp luật về TN&MT.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ cần chủ động và nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, triển khai các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Một là, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa Kế hoạch thanh tra năm 2016 vừa được Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt kèm theo Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2015; trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công việc của từng đơn vị, thời gian và biện pháp tổ chức thực hiện; Hai là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về TN&MT; Ba là, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường sự phối hợp giữa Thanh tra Bộ với các Tổng cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, với địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người; Bốn là, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình công tác, xử lý nghiêm khắc và có hình thức răn đe những hành vi, trường hợp cố tính vi phạm; phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình kế hoạch ngay từ đầu năm 2016.

“Năm 2016 là năm khởi đầu thời kỳ mới, giai đoạn mới 2016-2020, tôi mong rằng, công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng của Bộ và ngành TN&MT sẽ có những đổi mới tích cực, có nhiều bước đột phá, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” - Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh.
Nguồn tin:Theo monre.gov.vn