Tin tức

Phần mềm quảm lý văn bản hồ sơ công việc-Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/08/2015

0
Phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc-Bộ Tài nguyên và Môi trườngĐăng nhập tài khoản để vào hệ chương trình quản lý văn bản & hồ sơ công việc

Link để vào phần mềm:

http://hscv.monre.gov.vn/qlvb.nsf
http://hscv2.monre.gov.vn/qlvb.nsf
http://hscv3.monre.gov.vn/qlvb.nsf


Bấm vào đây để sử dụng phần mềm:http://qlns.monre.gov.vn/Login.aspx

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tcty TN&MTVN