Tin tức

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án CNTT và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 25/09/2014

0
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án công nghệ thông tin và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án CNTT và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành : 12/08/2014 00:00
Ngày hiệu lực : 12/08/2014 00:00
Thuộc chủ đề : Văn bản pháp quy » Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành :
Người kí : Nguyễn Linh Ngọc
Nội dung :
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án CNTT và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Link: Tải văn bản xuống

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn