Tin tức

Ứng dụng công nghệ viễn thám từ chuyên môn kỹ thuật thành công nghệ phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực 25/12/2018

0
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Viễn thám quốc gia diễn ra sáng ngày 21/12 tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá cao kết quả công tác của Cục trong năm 2018 và nhấn mạnh vai trò của ứng dụng công nghệ viễn thám từ chuyên môn kỹ thuật thành công nghệ phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục Viễn thám quốc gia.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, trong năm qua, các đơn vị trong Cục đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm. Văn phòng và các phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu tổng hợp; các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục đã đi vào hoạt động ổn định sau khi kiện toàn, ổn định tổ chức, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
 
Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị
 
Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý cơ bản để định hướng cho hoạt động viễn thám

Trong năm 2018, Cục đã triển khai xây dựng và trình Bộ để Bộ trình Chính phủ Nghị định về hoạt động viễn thám, Chiến lược phát triển viễn thám đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040. Đây là các khung pháp lý cơ bản để định hướng cho hoạt động viễn thám của Việt Nam trong thời gian tới. Hiện nay, việc ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước, thực thi các nhiệm vụ chuyên môn và nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ đã được các Bộ, ngành và nhiều tổ chức, cá nhân đang từng bước được đẩy mạnh, từ đó làm tăng nhu cầu về ứng dụng viễn thám cũng như yêu cầu công tác quản lý nhà nước về viễn thám ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của Cục Viễn thám quốc gia.
 
Xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Bên cạnh việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Cục cũng tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, công bố cơ sở dữ liệu. Cục đã xây dựng được Cổng thông tin điện tử cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên trên Cổng. Đặc biệt, Cục Viễn thám quốc gia đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
 
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017 cho 2 đơn vị thuộc Cục Viễn thám gồm Phòng Kế hoạch Tài chính và Trung tâm Dịch vụ Viễn thám và Địa tin học
 
Triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ chuyên môn

Cùng với đó, các nhiệm vụ quản lý nhà nước, các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực viễn thám đã được hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, bảo đảm mục tiêu đề ra. Các nhiệm vụ chuyên môn tập trung vào công tác điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ này đã góp phần tích cực cho công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ và của Chính phủ.

Trong năm 2018, các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của Cục Viễn thám quốc gia đã được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và trao đổi kỹ thuật. Công tác quản lý và điều phối các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực viễn thám được tăng cường, quán triệt theo nguyên tắc hiệu quả và bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, ngành. Cục đã tích cực và chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
 
Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT đối với thành tích chuyên đề
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia và các đơn vị chức năng của Bộ đã thảo luận, đề xuất các nội dung nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các nội dung như: nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Cục Viễn thám quốc gia và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ trong triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cải cách hành chính; đảm bảo tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; …
 
Ứng dụng công nghệ viễn thám trong hỗ trợ theo dõi, giám sát thường xuyên của ngành tài nguyên và môi trường
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Cục Viễn thám quốc gia đã đạt được trong năm 2018. Cục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đã tập trung nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý và triển khai các hoạt động viễn thám.
"Đặc biệt, có những nhiệm vụ lần đầu tiên thực hiện, từ đó, góp phần nâng tầm công nghệ viễn thám từ chuyên môn kỹ thuật thành công nghệ phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực.” – Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và biểu dương kết quả tích cực của Cục trong năm 2018.
 
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm  2017 cho Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh và Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Trần Tuấn Ngọc
 
Để Cục Viễn thám quốc gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực để sáng tạo hơn nữa thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Trong đó, đặc biệt tập trung xây dựng, hoàn thiên các Thông tư, Nghị định, Quy định kỹ thuật để tạo hành lang pháp lý cơ bản để định hướng cho hoạt động của Cục trong thời gian tới; đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội; tích cực triển khai thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bảo đảm đồng bộ và thống nhất với cơ sử dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành để khai thác tốt hệ thống hạ tầng, công nghệ hiện có; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám, …

“Trong những năm qua, Cục Viễn thám quốc gia đã cố gắng đưa ứng dụng viễn thám vào sử dụng cho các lĩnh vực quản lý của Bộ, phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường. Trong năm tới, tôi đề nghị Cục cần tiếp tục đưa ứng dụng này vào hỗ trợ theo dõi, giám sát các hoạt động quản lý chuyên môn của Bộ như trong giám sát nhanh các hiện tượng và sự cố bất thường, để làm sao ứng dụng công nghệ viễn thám không chỉ dừng lại ở mức độ vùng, miền mà còn trở thành hoạt động hỗ trợ theo dõi, giám sát thường xuyên của ngành tài nguyên và môi trường” - Thứ trưởng chỉ đạo.
 
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng Bằng khen cho các cá nhân của Cục Viễn thám quốc gia có thành tích xuất sắc trong năm 2017
 
Về định hướng đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về viễn thám trong thời gian tới, theo Thứ trưởng Lê Công Thành, thời gian gần đây, vệ tinh mới trên thế giới như vệ tinh giám sát khí nhà kính của Nhật Bản đã được đi vào vận hành, sử dụng. Cục Viễn thám quốc gia cần tận dụng các mối quan hệ với các nước để thường xuyên cập nhật những công nghệ tiên tiến, điển hình như công nghệ của Nhật Bản cho Việt Nam.

Phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Ông Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ quyết tâm, trong năm 2019, sẽ cùng với toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Cục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về việc phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực.

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm địa tin học; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia; trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường cho ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia; ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 06 cá nhân của Cục.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn