Tin tức

Ra mắt Trường đào tạo cán bộ tài nguyên và môi trường 07/05/2018

0
Chiều 23- 4, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Lễ ra mắt và Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường (TN và MT) dành cho lãnh đạo sở TN và MT.
Trước yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển ngành, Bộ TN và MT đã tham mưu Chính phủ quyết định thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN và MT (ĐT,BDCB TN và MT) trên cơ sở kế thừa, sắp xếp và tổ chức lại của sáu trung tâm có chức năng đào tạo trực thuộc Bộ TN và MT trước đây. Với việc thành lập Trường ĐT,BDCB TN và MT, là một trong những quyết tâm của Bộ TN và MT trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, tập trung thông qua việc giảm đầu mối… góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TN và MT hiện nay…
Trường ĐT,BDCB TN và MT có chức năng chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành; nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ,

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Trước yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển ngành, Bộ TN và MT đã tham mưu Chính phủ quyết định thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN và MT (ĐT,BDCB TN và MT) trên cơ sở kế thừa, sắp xếp và tổ chức lại của sáu trung tâm có chức năng đào tạo trực thuộc Bộ TN và MT trước đây. Với việc thành lập Trường ĐT,BDCB TN và MT, là một trong những quyết tâm của Bộ TN và MT trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, tập trung thông qua việc giảm đầu mối… góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TN và MT hiện nay…

Trường ĐT,BDCB TN và MT có chức năng chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành; nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TN và MT; cung cấp các dịch vụ, cấp chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực TN và MT…

Sau Lễ ra mắt, Trường ĐT,BDCB TN và MT đã Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TN và MT (Khóa I, năm 2018) cho lãnh đạo Sở TN và MT thuộc 20 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Các học viên tham dự khóa đào tạo, sẽ được cập nhật, cung kiến thức về kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý TN và MT; trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ TN và MT ở các địa phương hiện nay./.

Trước yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển ngành, Bộ TN và MT đã tham mưu Chính phủ quyết định thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN và MT (ĐT,BDCB TN và MT) trên cơ sở kế thừa, sắp xếp và tổ chức lại của sáu trung tâm có chức năng đào tạo trực thuộc Bộ TN và MT trước đây. Với việc thành lập Trường ĐT,BDCB TN và MT, là một trong những quyết tâm của Bộ TN và MT trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, tập trung thông qua việc giảm đầu mối… góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TN và MT hiện nay…
Trường ĐT,BDCB TN và MT có chức năng chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn ngành; nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TN và MT; cung cấp các dịch vụ, cấp chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực TN và MT…

Sau Lễ ra mắt, Trường ĐT,BDCB TN và MT đã Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TN và MT (Khóa I, năm 2018) cho lãnh đạo Sở TN và MT thuộc 20 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Các học viên tham dự khóa đào tạo, sẽ được cập nhật, cung kiến thức về kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác quản lý TN và MT; trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ TN và MT ở các địa phương hiện nay./.

Nguồn tin:Theo CTTĐT monre.gov.vn