Tin tức

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Đổi mới nghiên cứu khoa học và đào tạo 02/04/2016

0
(TN&MT) – Chiều 11/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng
Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ 2016

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2016, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc & Bản đồ Lê Anh Dũng cho biết, năm nay Viện tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cũng như các đơn vị trực thuộc; trong đó sát nhập Phòng đào tạo Sau đại học và Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ; tổ chức 2 phòng nghiên cứu. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016 – 2020, bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí còn thiếu theo đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Bộ.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, trong năm nay Viện tiếp tục triển khai 12 đề tài cấp Bộ và cơ sở trong đó có 4 đề tài cấp Bộ mở mới, 4 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp và 4 đề tài cấp cơ sở. Dự kiến, trong tháng 7/2016 Viện sẽ tổ chức một hội thảo khoa học với sự tham gia của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ tại Hà Nội. Cùng với đó, Viện xây dựng kế hoạch KHCN năm 2017 với các nội dung trọng tâm như: đánh giá kết quả thực hiện hoạt động KHCN năm 2016, xây dựng danh mục đề tài, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho năm 2017.

Về kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2016, Viện chủ trương tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, vận động tài trợ quốc tế để thực hiện các dự án ứng dụng KHCN trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, viễn thám vào thực tiễn.

Theo Viện trưởng Lê Anh Dũng, đào tạo là một trong hai chức năng trọng tâm của Viện, trong năm 2016 Viện sẽ triển khai tốt công tác đào tạo cho 7 nghiên cứu sinh theo chương trình, kế hoạch học tập, nghiên cứu đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2016 sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 TS. Lê Anh Dũng - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ công tác của Viện trong năm 2016

     Đặc biệt, Viện trưởng Lê Anh Dũng nhấn mạnh công tác kế hoạch tài chính đối với các nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2016 đều là các thiết kế dự toán thuộc các dự án chuyển tiếp như: dự án “Xây dựng mạng lưới trắc địa địa động lực trên khu vực các đứt gãy thuộc miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên”; dự án “Xây dựng mạng lưới điểm trọng lực tuyệt đối trên các đảo thuộc vùng biển Việt Nam để quan trắc, xác định độ dâng của mực nước biển trung bình”; dự án “Đo trọng lực chi tiết vùng núi Việt Nam”…

     Để sớm triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cũng đề xuất tiếp tục được thực hiện các hạng mục phần công tác trắc địa của Dự án “Xây dựng mạng lưới trắc địa địa động lực trên khu vực các đứt gẫy thuộc miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên” đến năm 2017; kiến nghị Bộ TN&MT phê duyệt chủ trương đầu tư và sớm được triển khai dự án “Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ pha II” trong giai đoạn 2017 – 2020; được tham gia các dự án Chính phủ, dự án ODA của Việt Nam viện trợ cho Lào, CamPuChia và các dự án trong lĩnh vực khác của Bộ có liên quan để Viện có thể sớm đưa trang thiết bị thuộc dự án đầu tư vào sản xuất; đồng thời tăng cường cơ sở vật chất cho Viện.Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng, nghiên cứu khoa học và đào tạo là hai chức năng cơ bản của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ, vì vậy đơn vị cần có cơ chế thúc đẩy, hài hòa giữa đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cũng như thu hút nguồn nhân lực. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc  khẳng định việc duy trì và phát triển tạp chí của Viện là vô cùng cần thiết, cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu bản thân mỗi cá nhân cán bộ - công chức - người lao động thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phải nỗ lực hết sức mình trong công tác để đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị. Ngoài ra, các cơ quan thuộc Bộ TN&MT cũng cần có sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Viện hoàn thành nhiệm vụ được giao và ngày càng phát triển lớn mạnh.

Nguồn tin:Theo Viện KHĐĐBĐ