Tin tức

Xây dựng kế hoạch phục vụ sự nghiệp khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của đất nước 17/10/2014

0
Sáng 15/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã làm việc với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Cục.
Sáng 15/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã làm việc với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Cục.

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH cho biết, nội dung kế hoạch 5 năm tập trung vào việc củng cố, giữ vững kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, phát huy vai trò quản lý Nhà nước trước những yêu cầu phát triển của lĩnh vực KTTV&BĐKH trong thời kỳ mới.

Mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Cục KTTV&BĐKH hướng đến việc góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Cụ thể hơn là phấn đấu đạt mục tiêu cơ bản trong Chiến lược phát triển về lĩnh vực KTTV và BĐKH, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ tác động của thiên tai, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính…

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tới đây, Cục sẽ chú trọng đến việc thu hút nguồn lực nước ngoài, tiến hành đồng thời các giải pháp hiện đại hóa ngành KTTV; chủ động triển khai các hoạt động phát triển hệ thống cảnh báo, dự báo KTTV, các hoạt động thích ứng với BĐKH, phát triển nền kinh tế các – bon thấp nhằm thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về KTTV và BĐKH; hiện thực hóa các nội dung của Luật Khí tượng Thủy văn, chiến lược quốc gia về BĐKH và đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các - bon ra thị trường thế giới…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 phải xác định không chỉ dành riêng cho Cục KTTV&BĐKH mà đây còn là kế hoạch phục vụ sự nghiệp KTTV&BĐKH của đất nước. Cục KTTV&BĐKH cần căn cứ vào Nghị quyết 24 của BCH TƯ Đảng, coi đó là cơ sở pháp lý cao nhất, là mục tiêu hoạt động, cũng như những kế hoạch của Cục đặt ra phải bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ để khi triển khai sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn