Tin tức

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 11/09/2014

0
Nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, năm 2014 tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề là “Hãy hành động vì một môi trường không rác”.Chủ đề này nhằm nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng sẽ tác động lên toàn cầu, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia.

Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng.
Ngày 27/8/ 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3638/BTNMT-TCMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2014.

 Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động cấp quốc gia tại Thái Nguyên từ ngày 15 đến 21 tháng 9, với các hoạt động chính là Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch, các hoạt động trồng cây, thu gom, xử lý rác thải, nước thải, thăm quan mô hình và các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường.

Để thiết thực hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2014, Bộ TN&MT trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tổ chức đoàn thể, các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và phối hợp chặt chẽ với ngành TN&MT tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch.

Xem Công văn 3638/BTNMT ngày 27/8/2014 tại đây: 

CV 3638BTNMT huong dan CUW2014.pdf

Download các mẫu thiết kế tuyên truyền cho Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2014 tại đây:

http://vea.gov.vn/files/TGSH2014.rar

 

 Nguồn tin:Theo monre.gov.vn