Tin tức

Ảnh hợp tác quốc tế 10/09/2018

0
Ảnh hợp tác quốc tế-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam làm việc với các đối tác nước ngoài

Tổng công ty Tài nguyên
và Môi trường Việt Nam làm việc với các đối tác nước ngoài

Các đối tác nước ngoài:

Lào 
Trung Quốc


Nhật  Bản

Hàn QuốcPhần Lan
 

 

  


 

   

 

 

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty.