Tin tức

ẢNH HOẠT ĐỘNG 2015-TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 17/04/2015

0
Ảnh hội nghị, hội thảo chuyên đề, hợp tác quốc tế-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.Hội nghị tổng kết công tác 2014 và hội nghị người lao động 2015-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam


-----------------------------------------------------

Đoàn chuyên gia Cục đo đạc Bản đồ Quốc gia Lào tới thăm và
 làm việc với Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty