Tin tức

Khai giảng lớp học “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính” năm 2014 15/10/2014

0
Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2014 Hội trường tầng 6, số 99 Trần Quốc Toản-Viện nghiên cứu  Bảo hộ Lao động Việt Nam. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Đất đai-Tổng cục Quản lý đất đai  tổ chức khai giảng  lớp học “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính” .
Ông Dương Văn Hải - Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty

Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phát biểu tại lớp học.

Đến dự khai giảng lớp học có Ông Dương Văn Hải-Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Ông Tăng Bá Long Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; cán bộ kỹ thuật các phòng ban Tổng công ty, các công ty con, xí nghiệp, trung tâm trực thuộc Tổng công ty; Ông Quách Công Huân Giám đốc Trung tâm đào tạo và Truyền thông Đất đai-Tổng cục Quản lý đất đai cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Đất đai-Tổng cục Quản lý đất đai.

Chương trình giảng dạy với  sự tham gia của Ông Ngô Trọng Khang nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hà Nội giới thiệu nội dung Hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận, nội dung đo đạc đất đai.

Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai - Tổng cục Quản lý đất đai: Giới thiệu nội dung về cơ sở dữ liệu đất đai, nội dung quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính.

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ địa chính - Tổng cục Quản lý đất đai: Hướng dẫn quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu; Thực hành sử dụng phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính VILIS.

 Một số hình ảnh tại buổi khai giảng lớp học

 
Sau mỗi buổi học các học viên trao đổi thảo luận, giáo viên giải đáp các thắc mắc. Kết thúc khoá học các học viên được kiểm tra lý  thuyết,  thực hành và được cấp chứng chỉ.Nguồn tin: Theo KTCN & HTQT