Tin tức

Chương trình đào tạo “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính” năm 2014 10/10/2014

0
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Đất đai-Tổng cục Quản lý đất đai  tổ chức lớp học xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các cán bộ kỹ thuật các đơn vị của Tổng công ty.

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Đất đai-Tổng cục Quản lý đất đai  tổ chức lớp học xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các cán bộ kỹ thuật các đơn vị của Tổng công ty.

Thời gian đào tạo: 06 ngày (Bắt đầu từ 7h 30 ngày 13 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2014)

Địa điểm: Hội trường tầng 6, số 99 Trần Quốc Toản-Viện nghiên cứu  Bảo hộ Lao động Việt Nam (nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam).

Nội dung chương trình đào tạo:Học viên sau khi hoàn thành khoá học được cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành.

Nguồn tin:Theo KTCN & HTQT