Tin tức

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 21/08/2014

0
Ngày 13 tháng 8 năm 2014, quyết định số 1689/QĐ-BTNMT, về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.


Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam


Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT