Tin tức

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng qua mạng Internet về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc. 15/07/2014

0
Thực hiện sáng kiến” Một Liên hợp quốc học tập về biến đổi khí hậu”(UNCC Learn), Cơ quan Đào tạo và nghiên cứu của Liên hợp quốc (UNITAR) thông báo tuyển sinh miễn phí khóa bồi dưỡng “ tự học” qua mạng Internet về biến đổi khí hậu, cụ thể như sau:
Thực hiện sáng kiến” Một Liên hợp quốc học tập về biến đổi khí hậu”(UNCC Learn), Cơ quan Đào tạo và nghiên cứu của Liên hợp quốc (UNITAR) thông báo tuyển sinh miễn phí khóa bồi dưỡng “ tự học” qua mạng Internet về biến đổi khí hậu, cụ thể như sau:

1.chủ đề:

 
Giới thiệu kiến thức, kỹ năng cơ bản về biến đổi khí hậu.

2.Nội dung

Khóa bồi dưỡng gồm 6 Module, cụ thể như sau:

2.1 Khoa học về biến đổi khí hậu.

2.2 Khuôn khổ chính sách, pháp luật quốc tế về biến đổi khí hậu..

2.3 Thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.4 Giảm nhẹ biến đổi khí hậu và xây dựng nền kinh tế các bon thấp.

2.5 Tài chính về biến đổi khí hậu

2.6 Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

Học viên có thể đăng ký học toàn bộ 6 Module hoặc lựa chọn các Module mà học viên quan tâm, học viên hoàn thành cả sáu Module sẽ được nhận chứng chỉ tham dự khóa bồi đưỡng do UNITAR cấp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghi các đơn vị thông báo rộng rãi tới công chức, viên chức và người lao động của đơn vị để đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng nêu trên theo đường dẫn: cclearn.org.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Ông Ngân Ngọc Vỹ, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ qua số điện thoại 0437956868, số máy lẻ 1812; di động 0982.680.598; email : nnvy@monre.gov.vn.

Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT