Tin tức

Thông báo tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường 27/04/2020

0
Thực hiện Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương thảo luận, góp ý đối với Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và giải quyết tháo gỡ một số vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.Ngày 24/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2062/BTNMT-VP2063/BTNMT-VP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở Tài nguyên và Môi trường các nội dung phối hợp tổ chức và tham dự Hội nghị, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (Thứ Tư).

2. Địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị:

a) Điểm cầu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

b) Điểm cầu tại Trụ sở UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương : Đồng chí Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội; Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn, chi cục trực thuộc Sở; Thanh tra Sở; các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (nếu cần thiết); Các thành phần khác do địa phương quyết định (nếu có).

3. Nội dung: Lấy ý kiến đối với Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và giải quyết tháo gỡ một số vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (theo Chương trình gửi kèm).

4. Chương trình Hội nghị:Tải tại đây

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chuẩn bị địa điểm và các trang thiết bị, điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (các đầu mối liên hệ nêu tại Công văn số 1485/BTNMT-VP)

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn