Tin tức

Bộ TN&MT tăng cường họp chỉ đạo, điều hành trực tuyến phòng dịch COVID-19. 15/04/2020

0
(TN&MT) – Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, từ đầu tháng 3 năm 2020, Bộ TN&MT đã tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động. Đồng thời, Bộ cũng đã chuyển hầu hết các cuộc họp, chỉ đạo, điều hành, làm việc với các địa phương sang hình thức trực tuyến.
Với tinh thần đảm bảo hoạt động thông suốt, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, đồng thời hạn chế tập trung đông người tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì các cuộc họp, làm việc về sửa đổi Luật bảo vệ môi trường, nghe báo cáo điều hành xử lý các công việc của Bộ như công tác quản lý đất đai, quy hoạch tài nguyên, khoáng sản, hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường theo hình thức trực tuyến.

 

Một cuộc họp trực tuyến của Lãnh đạo
Bộ Tài nguyên và Môi trường với các đơn vị chuyên môn

Để đảm bảo thông suốt trong quá trình họp trực tuyến, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đôn đốc, phổ biến và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc. Nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành cũng được triển khai quán triệt trong các đơn vị. 

Cùng với đó, các cuộc họp tháo gỡ vướng mắc với các địa phương cũng đồng thời được chuyển sang hình thức làm việc mới này. Cụ thể, ngày 12/3, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý TN&MT trên địa bàn tỉnh. Việc này đã đem lại hiệu quả cao trong công tác phối hợp, quản lý, điều hành trong công việc.

Theo dự báo, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, họp trực tuyến. Hoạt động này sẽ hạn chế việc tập trung đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và tiết kiệm các chi phí thời gian, đi lại của các địa phương.

 

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo,
điều hành công việc thông qua các cuộc họp trực tuyến

Trước đó, bắt đầu từ năm 2018, Bộ TN&MT đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ TN&MT, thực hiện việc chỉ đạo điều hành, ký số trên môi trường mạng.  Đến năm 2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành quyết định số 964/QĐ-BTNMT về việc “Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”.

Cùng với đó, Bộ TN&MT đã triển khai các hoạt động tăng cường năng lực nhằm tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, triển khai đồng bộ từ Bộ đến các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng Chính phủ điện tử của ngành, hướng tới ngành TN&MT số, Chính phủ số và nền kinh tế số.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn