Tin tức

Thông báo bán đấu giá Cổ phần của công ty Cổ phần Tài nguyên-Môi trường biển do Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sở hữu. 09/02/2018

0
Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty tài nguyên và Môi trường Việt Nam-TNHH MTV tại CTCP Tài nguyên và Môi trường biển.


(Theo Công văn số 962/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước V/v Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển) 

1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam – Công ty TNHH MTV
2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển
Địa chỉ: Số 143/85, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3.Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn giám sát các hoạt động về: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo; Thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường; Đo vẽ, thành lập và hiệu chỉnh bản đồ địa hình...
4.Vốn điều lệ: 8.360.000.000 đồng
5. Cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài nguyên - Môi trường biển
6. Cổ phần bán đấu giá:
-  Loại cổ phần: cổ phần phổ thông-Số lượng cổ phần chào bán: 711.800 cổ phần (chiếm 85,14% vốn điều lệ)
-  Mệnh giá: 10.000 đồng-Giá bán khởi điểm: 11.033 đồng/cổ phần
7. Mục đích thoái vốn: Công văn số 4940/BTNMT-KHTC ngày 20/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8.Điều kiện tham dự: Theo quy định tại tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng do Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt ban hành
9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng do Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt ban hành
10.Thời gian, địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
-  Thời gian: Từ 8h30 ngày 08/02/2018 đến 16h30 ngày 07/03/2018 (Sáng từ 08h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
- Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt; Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTXVN, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
11.Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đấu giá, Trước 16h00 ngày14/03/2018
12.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 15/03/2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
13.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 16/03/2018 đến 15h30 ngày 26/03/2018
14.Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 22/03/2018
15.Tên đơn vị tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem Bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá tại website: www.tvsi.com.vn; www.tainguyenmoitruong.vn; www.vinanren.vn ; www.namenco.vn     hoặc liên hệ theo số:19001885.

1. Thông báo bán đấu giá.

2.Hồ sơ công bố thông tin thoái vốn.

3.Báo cáo tài chính  từ 1/12016 đến 3/3/5/2016.

4.Báo cáo tài chính từ 4/5/2016 đến ngày 31/12/2016.

5.Báo cáo tài chính 9 tháng  từ 1/1/2017 đến ngày 30/9/2017.

6.Điều lệ.

7.Thông báo sở hữu cổ phần.

8.Quyết định: 298/QĐ-BTNMT.

9.Nghị quyết: 46a/NQ-HĐTV thoái vốn tại các công ty cổ phần.

10.Nghị quyết : 03/NQ-HĐTV phê duyệt giá khởi điểm chào bán.

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty