Tin tức

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thay đổi thuộc tính file và thư mục Attribute Changer 02/05/2019

0
Attribute Changer là một tiện ích máy tính, hỗ trợ người dùng thay đổi thuộc tính file hay thư mục một cách dễ dàng và nhanh chóng. Việc thay đổi thuộc tính dữ liệu không phải là việc khó khăn, chỉ đơn thuần chọn tập tin hay thư mục rồi phải chuột, chọn Properties hoặc nhấn Alt + Enter. Tuy vậy, để thay đổi những thuộc tính ẩn thì ta phải nhờ cậy đến Attribute Changer.Attribute Changer là một tiện ích máy tính, hỗ trợ người dùng thay đổi thuộc tính file hay thư mục một cách dễ dàng và nhanh chóng. Việc thay đổi thuộc tính dữ liệu không phải là việc khó khăn, chỉ đơn thuần chọn tập tin hay thư mục rồi phải chuột, chọn Properties hoặc nhấn Alt + Enter. Tuy vậy, để thay đổi những thuộc tính ẩn thì ta phải nhờ cậy đến Attribute Changer.
 
Nhờ đó, bạn có thể thay đổi thuộc tính: Chỉ cho phép đọc, ẩn dữ liệu, lưu trữ, tác giả, ngày giờ tạo, ngày giờ chỉnh sửa file dữ liệu, thời gian truy xuất... Ngoài ra, phần mềm hệ thống Attribute Changer còn giúp quản lý và sửa chữa lỗi của file hay folder qua thông báo trực tuyến.

Attribute Changer 9

Công cụ quản lý file mạnh mẽ

Phần mềm miễn phí Attribute Changer là add-on Windows Explorer mạnh mẽ, luôn sẵn sàng phục vụ mỗi khi bạn click chuột phải vào file, thư mục, thậm chí cả driver trong Windows Explorer.

Tính năng chính của Attribute Changer 9

•    Click chuột phải để mở rộng: Attribute Changer luôn có sẵn bất cứ khi nào bạn click chuột phải vào file, thư mục, thậm chí cả driver trong Windows Explorer.
•    Ngày và thời gian ảnh: Chỉnh sửa thông tin ngày và thời gian lưu ảnh kỹ thuật số. Thêm hoặc giảm các giá trị, thậm chí đồng bộ hóa ngày và thời gian của tập tin.
•    Thuộc tính, ngày & thời gian: Chỉnh sửa các thuộc tính hệ thống, quản lý ngày & thời gian file, thư mục với khả năng tùy biến vô tận.
•    Báo cáo chi tiết: Attribute Changer lưu lại mọi chỉnh sửa file, thư mục. Các hoạt động có thể xuất dưới định dạng bảng tính.
•    Bộ lọc: Loại trừ hoặc bao gồm các đối tượng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như thuộc tính, ngày, thời gian, kích thước, wildcard tên tập tin hoặc thư mục.
•    Mô phỏng: Chế độ Simulation (Mô phỏng) bao gồm một trình xem trước chứa toàn bộ chỉnh sửa trong cửa sổ báo cáo chi tiết trước khi áp dụng chúng.
Báo cáo
Mặc định, Attribute Changer hiển thị các hoạt động lỗi trong cửa sổ Log, thế nhưng, người dùng có thể kích hoạt trình xem chi tiết bất cứ lúc nào để hiển thị cửa sổ xem toàn bộ hoạt động tại thời gian thực, ví dụ: những thay đổi thành công và thất bại. Các chỉnh sửa giá trị cũ, mới được liệt kê song song để tiện so sánh.
Người dùng có thể xuất toàn bộ hoạt động đã lưu thành file văn bản được phân tách bằng dấu phẩy để xử lý sâu hơn trong bảng tính hoặc lưu trữ.


 
Bộ lọc

Attribute Changer có thể sử dụng bộ lọc để bao gồm hoặc loại bỏ các đối tượng dựa trên thuộc tính, ngày, thời gian, kích thước, ký tự đại diện tên. Xác định các loại theo ngày, thời gian, kích thước liên quan tới tiêu chí.
Bộ lọc tên cực hữu ích khi người dùng muốn loại trừ hoặc bao gồm file, thư mục dựa trên các ký tự đại diện (* và ?). Bạn có thể thiết lập các ngoại lệ mạnh mẽ như *.TMP, WRD?????.DOC, *(?)*.TXT…

 
Ngày và thời gian

Bạn có thể chọn một trong số những tính năng mạnh mẽ của Attribute Changer để giải quyết vấn đề liên quan tới ngày và thời gian.
•    Dấu ngày & thời gian tuyệt đối.
•    Thêm/Trừ các giá trị theo giờ, phút và giây.
•    Thêm/Trừ các giá trị ngày, tháng và năm.
•    Ngày và thời gian ngẫu nhiên.
•    Chỉnh sửa ngày và thời gian của ảnh (EXIF).
•    Đồng bộ hóa ngày và thời gian.
•    Cập nhật một phần (ví dụ chỉ ngày hoặc phút…)
•    Áp dụng giới hạn ngày và thời gian.
•    Đổi lại ngày thư mục theo file mới hoặc cũ nhất.Một số thay đổi trong phiên bản Attribute Changer 8.20

Tính năng mới:

•    Tính năng ngẫu nhiên hóa trên các stamp hiển thị date/time riêng lẻ.
•    Trình đơn ngữ cảnh hỗ trợ hiển thị các biểu tượng.
•    Xuất chi tiết file báo cáo (định dạng CSV).
•    Có thể bật hoặc tắt chi tiết bản log bất cứ lúc nào.
•    Tự động lưu lại những thiết lập cuối cùng.
•    Công cụ Shell extension bổ sung các mục trình đơn ngữ cảnh mới.

Thay đổi:

•    Attributes/Use Current.
•    Change Attributes/Use Saved.

Cập nhật:

•    Thiết kế lại giao diện chính của ứng dụng.
•    Tối ưu hóa thuật toán ngẫu nhiên hóa.
•    Cải thiện giao diện người dùng dễ sử dụng hơn.
•    Tối ưu tính năng đăng nhập cơ bản.
•    Tối ưu tính năng đăng nhập chi tiết.
•    Thiết kế lại biểu tượng trong ứng dụng.
•    Sửa lỗi trường thời gian và ngày tháng trống khi sử dụng theme Classic.
•    Sửa một số lỗi trong quá trình cài đặt.

Hướng dẫn sử dụng Attribute Changer

Sau khi tải về và cài đặt hoàn tất, khi chọn một tập tin hay thư mục nào muốn thay đổi thuộc tính rồi nhấn phải chuột, chọn Change Attributes.... Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với những phần lựa chọn thiết lập thuộc tính cho tập tin hay thư mục.Tải Attribute Changer - Thay đổi thuộc tính dữ liệu dễ dàng.

Tại thẻ File Properties đầu tiên, người dùng có thể hiệu chỉnh các thuộc tính thông thường như: Read-Only (chỉ được đọc), Hidden (Ẩn), Archive (lưu trữ) và các thuộc tính khác như:

•    System: Tập tin hay thư mục hệ thống.
•    Compress: Dùng để kích hoạt chức năng nén có sẵn của bảng NTFS.
•    Index: thuộc tính thường được dùng trên nền tảng hệ điều hành Windows 2000/XP trở đi để báo với dịch vụ Indexer, tập tin sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu đặc biệt chứa các tham chiếu đến những nội dung để phục vụ cho việc tìm kiếm về sau. Tất cả những tập tin được đánh dấu Index sẽ được quét bởi Indexer service để xây dựng một CSDL tìm kiếm nhanh chóng hơn.

Ở phần bên dưới để thiết lập thời gian cho tập tin hay thư mục bao gồm 3 thiết lập chính: Thời điểm tạo (Created), Thời điểm chỉnh sửa (Modified), Thời điểm truy xuất nội dung (Accessed). Với tính năng này, ta có thể dễ dàng hiệu chỉnh thời gian tạo, sửa và truy xuất tập tin hay thư mục. Một tính năng rất hữu ích.

Thẻ Reporting dùng để thông báo trực tuyến về các lỗi của tập tin hay thư mục. Thẻ Settings là nơi người dùng thiết lập quản lý cho chương trình Attribute Changer. Có thể đặt chương trình chạy khi Windows khởi động, lưu lại những thiết lập khi thoát, sắp xếp danh sách kết quả...

Sử dụng Attribute Changer đơn giản, tính năng tuy không nhiều nhưng hữu dụng khi cần thiết để thay đổi thuộc tính về chức năng và thời gian cho tập tin hay thư mục.
Nguồn tin:Theo Tổng công ty TN&MTVN Tổng hợp