Tin tức

Ngành TN&MT: Ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối toàn Ngành 15/08/2018

0
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng vận hành thử Hệ thống chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường; đang xây dựng mới giao diện Cổng thông tin điện tử để Bộ và các địa phương chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành; tăng cường trao đổi về các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Ngành.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà luôn quan tâm,
coi trọng phát triển ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin,
xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động quản lý, chỉ đạo,
điều hành của ngành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đó là hai nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin, chỉ đạo điều hành đã được Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện ngay sau Hội nghị Bộ trưởng với Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 07/01/2018 để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương.

Trong gần nửa nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2017, Bộ đã ban hành Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ, phiên bản 1.0 (Quyết định số 3339/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2017). Năm 2018, Bộ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phiên bản kiến trúc Chính phủ điện tử ngành, phiên bản 2.0. Trong đó, đảm bảo sự kết nối của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành từ Trung ương đến địa phương thông qua trục liên thông trung ương - địa phương (NGSP) và phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử của địa phương. Đây được coi là “bản kiến trúc” hoặc “bản kế hoạch” mang tính chất định hướng, là cơ sở cho các hoạt động phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ sau này.


Bộ đã có Cổng thông tin điện tử và một số ứng dụng về công nghệ thông tin được triển khai như: Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến kết nối hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về tài nguyên và môi trường; Hệ thống báo cáo trực tuyến ngành; Hệ CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường… Các ứng dụng công nghệ thông tin này nhằm giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
 
 
Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin
và dữ liệu tài nguyên môi trường giới thiệu về Hệ thống tương
tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môitrường, UBND cấp tỉnh
và dự kiến giao diện mới của Cổng thông tin điện tử
 
Mới đây, ngày 09/8/2018, Bộ trưởng đã có Chỉ thị số 01/CT-BNTMT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện việc sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử; sử dụng triệt để trục liên thông văn bản của Chính phủ để gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, Chỉ thị đó cũng được Bộ trưởng “làm mẫu” sử dụng chữ ký số.

Một điểm nhỏ có thể kể đến đó là toàn bộ tài liệu được cung cấp theo hình thức trực tuyến tại các cuộc họp hàng ngày, tại các Hội nghị giao ban hàng tháng, hàng quý do Lãnh đạo Bộ chủ trì. Tại Hội nghị giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc được Bộ TN&MT tổ chức tại thành phố Hải Phòng sáng ngày 13/8, các đại biểu cũng sử dụng tài liệu dạng số.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: “Nếu hội nghị hôm nay cung cấp tài liệu (giấy) thì phải có mấy tạ tài liệu. Trên bàn tôi có 2 tập tài liệu để làm mẫu, rất dày. Sắp tới, Ngành chúng ta sẽ tiến tới công tác quản lý điều hành như thế này (ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành).”

 

Các đại biểu sử dụng tài liệu số tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh và dự kiến giao diện mới của Cổng thông tin điện tử được ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường giới thiệu. Theo đó, hệ thống tương tác này sẽ cung cấp môi trường điện tử kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ với Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương, gồm 02 ứng dụng: Tương tác thông qua gửi/nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc điện tử giữa Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh; Tương tác đa phương tiện giữa Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ với Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh có thể gửi, nhận văn bản điện tử và theo dõi tình trạng gửi, nhận và xử lý văn bản; có thể trao đổi, kiến nghị và chỉ đạo trực tiếp giữa Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ với Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với đó, giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ cũng được xây dựng để Bộ và các địa phương chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành, tăng cường trao đổi về các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Ngành.

Đánh giá cao về các ứng dụng công nghệ thông tin mới này, lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường mong muốn Bộ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là nhanh chóng triển khai Hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh và giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường khẩn trương hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản để để kết nối thông tin chỉ đạo điều hành và triển khai chữ ký số trong toàn ngành; xây dựng, triển khai hệ thống thông tin báo cáo ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.


Nguồn tin:Theo CTTĐT monre.gov.vn