Tin tức

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên cả nước 02/08/2011


Hôm nay (29/7), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng lưu ý công tác kiểm tra cần đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, với chỉ đạo nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh cơ quan chủ trì từ Bộ Công Thương sang giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước.

Trước đó, theo công văn số 2066/VPCP-KTN ngày 5/4/2011, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành việc kiểm tra trên.

Trao đổi với Vụ Kinh tế ngành-Văn phòng Chính phủ cho biết, căn cứ Điều 80 của Luật khoáng sản Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011, Bộ Công Thương đã có công văn đề nghị giao việc chủ trì kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên sang cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định của Luật Khoáng sản Việt Nam.

Điều 80 của Luật khoáng sản quy định một trong những trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường là thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tình hình hoạt động khoáng sản; quản lý thông tin, mẫu vật địa chất, khoáng sản.

(Đức Nam - Chinhphu)

Nguồn tin:http://www.vea.gov.vn