Tin tức

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: “Ngành Địa chất và Khoáng sản xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn” 04/07/2011

0
Chiều 1/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã trao Quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thuấn, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS) giữ chức Tổng Cục trưởng, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục ĐC&KS giữ chức Phó Tổng Cục trưởng và trao Quyết định bổ nhiệm 18 lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Tổng cục. Cùng dự buổi Lễ có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh, Bộ TN&MT đánh giá cao và tin tưởng các thế hệ lãnh đạo ngành ĐC&KS hôm nay và đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục phát huy và làm rạng rỡ thêm những thành tựu mà các thế hệ cha anh để lại; tiếp tục sự nghiệp cao cả trong công cuộc tìm kiếm, phát hiện thêm nhiều tài nguyên khoáng sản mới, làm giàu cho Tổ quốc. “Các đồng chí được bổ nhiệm ngày hôm nay là những cán bộ ưu tú, tiên phong; đây là một vinh dự lớn song cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng và Nhà nước giao phó. Các đồng chí phải đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tập thể của các cán bộ công chức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng nói.


Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Giang

Những năm qua, Cục ĐC&KS Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản và hoạt động sự nghiệp, điển hình như: Hoàn thành công tác xây dựng Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản được tiến hành chặt chẽ và khẩn trương; công tác hoạt động sự nghiệp địa chất đã phát hiện nhiều mỏ mới với quy mô rất lớn, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. “Với những thành tích đã đạt được, ngành Địa chất và khoáng sản xứng đáng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
 

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho Tổng Cục trưởng và Phó Tổng cục trưởng
 
Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới, Tổng cục phải xây dựng một Chiến lược dài hạn trong công tác đào tạo cán bộ kế cận lâu dài. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ trong và ngoài nước bằng các hình thức đào tạo đa dạng, đa phương; tranh thủ tối đa các thành tựu đã đạt được của các nước tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản bằng các quan hệ hợp tác đào tạo với nước ngoài. Trong 10 năm tới, Tổng cục phải có được một đội ngũ cán bộ khoa học địa chất, khoáng sản kế cận có năng lực tốt, yêu ngành, yêu nghề, có trình độ tương đương với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trao Quyết định bổ nhiêm và tặng hoa cho 18 lãnh đạo các Cục,Vụ, Văn phòng
    

 I. Về quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

 a) Phó Tổng cục trưởng
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Tổng cục trưởng.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Cảnh Dương, Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Tổng cục trưởng.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giữ chức Phó Tổng cục trưởng.
b) Văn phòng
Bổ nhiệm ông La Thanh Long, Chánh Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách.
c) Vụ Tổ chức cán bộ
Bổ nhiệm ông Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng phụ trách.
d) Vụ Địa chất
- Bổ nhiệm ông Trần Văn Miến, Trưởng phòng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng phụ trách.
- Điều động và bổ nhiệm ông Mai Trọng Tú, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản giữ chức Phó Vụ trưởng.
đ) Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tất Trung, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng phụ trách.
- Bổ nhiệm ông Tống Tiến Định, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Vụ trưởng.
e) Vụ Khoáng sản
- Bổ nhiệmông Trịnh Xuân Bền, Phó cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Vụ trưởng.
- Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Khoa, Trưởng phòng Khoáng sản, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng.
g) Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
- Bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Trản, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng phụ trách.
- Điều động và bổ nhiệm ông Quách Đức Tín, Trưởng phòng Địa hoá - Môi trường,Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản giữ chức Phó Vụ trưởng.
h)Vụ Chính sách và Pháp chế
Bổ nhiệm ông Lê Ái Thụ, Trưởng phòng Pháp chế, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng phụ trách.
i) Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản
- Điều động và bổ nhiệm ông Lại Hồng Thanh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Cục trưởng.
- Bổ nhiệm ông Lê Văn Thành, Chánh Thanh tra Khoáng sản, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thống, Chi cục trưởng Chi cục Khoáng sản miền Trung, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng.
- Bổ nhiệm ông Đào Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Khoáng sản miền Nam, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng.
k) Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản
- Bổ nhiệm ông Bùi Tất Hợp, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất xạ hiếm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng phụ trách.
- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ninh Tuấn, Trưởng phòng Điều tra cơ bản và Khảo sát biển, đại dương, Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên - môi trường biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng.
l) Kế toán trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
Bổ nhiệm ông Vũ Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ chức Kế toán trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.


Nguồn tin:http://www.monre.gov.vn