Tin tức

Các địa phương tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 23/10/2019

0
Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21/10/2019 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã đạt được những kết quả tích cực, hệ thống pháp luật về khoáng sản từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đã chú trọng đầu tư công nghệ khai thác, chế biến, làm tăng giá trị khoáng sản, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu; công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vẫn còn nhiều bất cập.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

(i) Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện để phê duyệt quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

(ii) Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong lĩnh vực khai khoáng, đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, đề xuất giải quyết theo quy định. Chỉ đạo kiểm tra việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích đã chuyển đổi mục đích để khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện.

(iii) Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Chỉ đề xuất khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các khu vực đáp ứng tiêu chỉ theo quy định. Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

(iv) Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản. Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ.

(v) Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kể cả đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản do trung ương cấp ở các giai đoạn trước đây; tiền sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản đối với các Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm, báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

(vi) Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tập trung vào khu vực khoáng sản đã có kế hoạch đấu giá; các khu vực được khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

(vii) Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo an toàn lao động; ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép.

(viii) Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép; đặc biệt đối với các báo cáo thăm dò khoáng sản thuộc diện mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; mỏ phát hiện khoáng sản đi kèm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh./.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn