Tin tức

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đá trang trí mỹ nghệ khu vực Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 23/07/2019


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 1734/QĐ-BTNMT về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác đá trang trí mỹ nghệ tại khu vực Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 1734/QĐ-BTNMT về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác đá trang trí mỹ nghệ tại khu vực Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Theo Quyết định, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá là Công ty TNHH Việt Á (Tên viết tắt: VIETA CO,LTD).

Giá trúng đấu giá (Rđg): 4,7% (Bốn phẩy bảy phần trăm).
Theo đó, Công ty TNHH Việt Á phải nộp tiền trúng đấu giá trước khi cấp phép khai thác khoáng sản và theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái; nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

TỌA ĐỘ, DIỆN TÍCH KHU VỰC
trúng đấu giá Quyền khai thác khoáng sản


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn