Tin tức

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với nhóm thủ tục hành chính "Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản" 22/06/2016

0
Ngày 21/6, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Tham dự cuộc họp có Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và đại diện lãnh đạo các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại cuộc họp

Triển khai Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản, báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết, Cục Công nghệ thông tin đã tích cực và chủ động phối hợp triển khai các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (ĐC&KS Việt Nam). Cụ thể, đã triển khai xử lý các văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc; triển khai cập nhật hồ sơ xử lý, giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa từ ngày 01/01/2016 đến nay.
 
 
Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phát biểu tại cuộc họp
 
Về phía Tổng cục ĐC&KS Việt Nam, ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng cho biết, Tổng cục đã thống nhất phối hợp triển khai các dịch vụ công trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo đúng lộ trình triển khai Chính phủ điện tử. Trong năm 2016, Tổng cục sẽ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với nhóm dịch vụ “Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản” theo yêu cầu của Chính phủ.
 
 
Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục ĐC&KS Việt Nam và Cục Công nghệ thông tin trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ công việc, hỗ trợ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin đẩy mạnh việc thực hiện quản lý hồ sơ công việc, bảo đảm hoàn toàn trên môi trường mạng từ ngày 01/9/2016 theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, bảo đảm cập nhật đầy đủ trạng thái hồ sơ, phục vụ theo dõi, tra cứu và minh bạch hóa tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Tổng cục.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của nhóm dịch vụ “Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Tổng cục rà soát các quy trình, các bước thực hiện thủ tục để có thể triển khai trên môi trường mạng; đồng thời, cũng nghiên cứu, đề xuất báo cáo Bộ các phương án đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo thuận lợi và giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; trước mắt, nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong năm 2016.
 


Toàn cảnh cuộc họp


Nguồn tin:Theo CTTĐT monre.gov.vn