Tin tức

Hội thảo: “Xây dựng bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất”. 19/10/2012

0
Ngày 05 tháng 10 năm 2012, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản đã chủ trì buổi hội thảo: “Xây dựng bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất”. Tham dự và cùng góp ý cùng Phó Tổng cục trưởng có đơn vị chủ trì của đề án là Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản, đại diện các Cục, Vụ chức năng.


Thay mặt tập thể tác giả, chủ nhiệm đề án KS. Phạm Thị Bích Thủy đã trình bày và xin góp ý cho dự thảo định mức các công việc như sau:

-    Xây dựng bản đồ tổng hợp;
-    Lò thủ công;
-    Lò cơ khí;
-    Khoan lấy mẫu luồn bằng công nghệ nòng đôi đến độ sâu 1500m;
-    Phân tích các nhân phóng xạ trên hệ phổ kế gamma phân giải cao (ORTEC-GEM 30);
-    Lấy mẫu khí tại vỉa than;
-    Khảo sát tổng quan;
-    Gia công mẫu cổ sinh lớn;
-    Phân tích mẫu cổ sinh lớn.

Kết luận buổi hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã đề nghị tập thể tác giả chỉnh sửa lại dự thảo định mức và báo cáo giải trình theo các góp ý, đưa dự thảo định mức tới các đơn vị lấy ý kiến góp ý.

 

Nguồn tin:Theo http://www.dgmv.gov.vn