Tin tức

Từ 1.1.2013, đầu tư mỏ khoáng sản rắn trên 15 tỉ đồng phải lập dự án xây dựng 04/12/2012

0
Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 33/2012/TT-BCT quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn của mọi thành phần kinh tế, sử dụng mọi nguồn vốn. Theo đó, các mỏ phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Mỏ, khu mỏ thuộc đối tượng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định, có tổng vốn đầu tư lớn hơn 15 tỉ đồng và có quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan

Nguồn tin:Theo Laođộng