Tin tức

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam báo cáo đề án Quản lý quặng Apatit 07/05/2013

0
Ngày 29 tháng 3 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã họp nghe báo cáo đề án Quản lý quặng Apatit của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.         Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã tới chỉ đạo buổi họp. Tham dự buổi họp còn có Đại diện Văn phòng Bộ, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương, các Vụ Khoáng sản, Địa chất, Cục Kiểm soát hoạt đông khoáng sản - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cùng Lãnh đạo và cán bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ công ty Apatit Việt Nam.
         Sau khi nghe tập thể tác giả trình bày đề án Quản lý quặng Apatit, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho đề án.

           Kết thúc buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã kết luận:

          - Đề án Quản lý quặng Apatit phải phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatit cần được điều chỉnh bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
         - Đề án Quản lý quặng Apatit cần tập trung những vấn đề quản lý các dự án của Tập đoàn được cơ quan thẩm quyền quyết định;
          - Nội dung hợp tác trong đề án nên theo xu hướng xã hội hóa;
        - Vấn đề cấp phép thăm dò, khai thác, Tập đoàn đề xuất và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản xem xét. 

 
Toàn cảnh buổi họp


Nguồn tin:Theo www.monre.gov.vn.