Tin tức

Hội thảo quốc tế về địa chất và tài nguyên khoáng sản Asean lần thứ nhất(GeoASEAN 1) 05/03/2013

0
Thực hiện Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN (AMCAP) 2011-2015 đã được Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về Khoáng sản lần thứ 3 (AMMin 3) thông qua tại Hà Nội, Việt Nam tháng 12 năm 2011, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chủ trì tổ chức Hội thảo Quốc tế về Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản ASEAN lần thứ nhất (GeoASEAN 1) với chuyên đề: KHOÁNG SẢN TITAN ASEAN.Nội dung Hội thảo
● Chủ đề 1. Tiềm năng khoáng sản Titan ở các nước thành viên ASEAN
● Chủ đề 2. Công nghệ khai thác, chế biến, lĩnh vực sử dụng Titan và bảo vệ môi trường
Thời gian và địa điểm
Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày từ 13-14 tháng 5 năm 2013 tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.
● Ngày 13/05/2013: Hội thảo Khoa học và tiệc chiêu đãi tối
● Ngày 14/05/2013: Hành trình tham quan Mỏ Titan-Zircon trong tầng cát đỏ tỉnh Bình Thuận, Khu du lịch nước khoáng-nóng Bình Châu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tiến độ tổ chức Hội thảo
● Tháng 9 năm 2012: Thông báo số 1, mời đăng ký đại biểu, đăng ký báo cáo khoa học
● Tháng 12 năm 2012: Thông báo số 2,  đăng ký bổ sung đại biểu, mời nộp tóm tắt và toàn văn báo cáo
● Tháng 3 năm 2013: Hoàn thành công tác chuẩn bị, gửi giấy mời chính thức
Đại biểu tham dự Hội thảo
- Đại diện các nước thành viên ASEAN
- Đại diện các nước đối thoại ASEAN
- Các nhà quản lý, các nhà khoa học,các doanh nghiệp khai thác và đầu tư khoáng sản
Thời hạn/Deadline
- Đăng ký đại biểu/Registration:     30/03/2013
- Tóm tắt báo cáo/Paper’s abstract: 31/12/2012
- Toàn văn báo cáo/Full Paper:       15/03/2013
Bản đăng ký, tóm tắt báo cáo và toàn văn báo cáo được gửi về Ban tổ chức bằng đường bưu điện, fax, email.
Liên hệ: Trần Thị Thuỳ Dung
Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 6, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 4 38260674    Fax.: +84 4 38254734
ĐTDĐ: +84 949044722
email: thuydung1979@gmail.comNguồn tin:Theo http://dgmv.gov.vn