Tin tức

Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm Luật Khoáng sản 08/01/2013

0
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013 của Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản tổ chức chiều 7/1 tại Hà Nội, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn cho biết, năm 2013, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, Tổng cục sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động khoáng sản, kiên quyết kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp khai thác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây tổn hại trực tiếp đến hạ tầng kỹ thuật, gây bức xúc cho nhân dân.


Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc biểu dương những kết quả của Tổng cục đạt được trong năm qua. Tổng cục đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo chương trình công tác, chương trình cải cách hành chính, kế hoạch xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật, chủ trì và hoàn thành các đợt thanh, kiểm tra về công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.
Thứ trưởng đề nghị năm 2013, Tổng cục tăng cường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản kịp thời đưa luật vào cuộc sống. Đồng thời, Tổng cục cần ra soát lại các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu phát triển sẽ tiếp tục tạo điều kiện sản xuất, doanh nghiệp không đủ khả năng phát triển phải cương quyết dừng sản xuất.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2012, Tổng cục đã triển khai 5 cuộc thanh tại các tỉnh Quảng Nam, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên và ban hành kết luận thanh tra. Theo đó, Tổng cục đã thanh tra tại 60 doanh nghiệp đang khai thác tại 68 khu vực theo giấy phép do cơ quan TƯ cấp và Giấy phép khai thác thiếc do UBND cấp phép. Tổng cục đề nghị xử phạt hành chính 31 doanh nghiệp với số tiền 447.900.000 đồng, đề nghị thu hồi 15 Giấy phép khai thác khoáng sản của 15 tổ chức, cá nhân .
Qua công tác kiểm tra của Tổng cục cho thấy, còn không ít các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổng cục đã thực hiện 33/34 cuộc kiểm tra tại 28 tỉnh, thành phố. Kiểm tra tại 151 doanh nghiệp đang thăm dò, khai thác khoáng sản tại 196 khu vực theo Giấy phép do các cơ quan TƯ cấp. Tổng cục kiến nghị tạm dừng khai thác với 2 đơn vị, kiến nghị xem xét thu hồi 11 Giấy phép khai thác, 2 Giấy phép thăm dò đối với 10 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về khoáng sản, đề nghị xử lý vi phạm hành chính 4 doanh nghiệp với số tiền là 66 triệu đồng.

Công tác quản lý hoạt động điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản được Tổng cục chú trọng. Tổng cục đã tiến hành kiểm tra thực địa các đề án: Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Tân Biên do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thực hiện; Đánh giá tiềm năng quặng chì - kẽm vùng Bản Lìm, Phia Đăm (Cao Bằng và Bắc Kạn); Bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1:50.000 và đo vẽ trọng lực tỷ lệ

Bên cạnh công tác thanh, kiểm tra, năm 2012, sau khi có chủ trương của Chính phủ và Bộ TN&MT, Tổng cục đã tập trung triển khai xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 186/2009 và thu nộp ngân sách Nhà nước gần 500 tỷ đồng. Đây được xem là điểm nhấn của Tổng cục thời gian qua. Cụ thể, Tổng cục đã trình và được Bộ ban hành Quyết định phê duyệt 12 báo cáo tính tiền hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản của Nhà nước. Hiện tại Tổng cục đang triển khai tính toán 9 mỏ chủ yếu là khai thác than, serikit, chì, thiếc sa khoáng, antimon.

Năm 2012 cũng là năm đánh dấu Tổng cục triển khai Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam” đã hoàn thành và trình Bộ báo cáo giai đoạn I với việc điều tra, lập bản đồ địa chất khoáng sản 1:50.000, khoan, khai đào công trình tìm kiếm, phát hiện quặng bauxit, quặng sắt laterit trên diện tích 8.570 km2 trong tổng số 11.885 km2 được phê duyệt. Trong đó, Tổng cục đã phát hiện và khoanh định được nhiều diện tích chứa quặng bauxit với tổng diện tích 1.600 km2 thuộc các vùng Kon Plong - Kon Hà Nừng, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phước Long; phát hiện khoanh định được diện tích có quặng sắt laterit với tổng diện tích 2.200 km2 thuộc các vùng Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phước Long.

Toàn cảnh hội nghị

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn