Tin tức

Sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám đa thời gian VNREDSAT-1 theo dõi biến động cồn cát khu vực biển Cửa Đại 18/04/2019

0
Hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh quan sát Trái Đất đầu tiên của Việt Nam và được phóng thành công lên quỹ đạo ngày 7/5/2013.
Năm 2016: từ ảnh VNREDSat-1 thu nhận tháng 7/2016 có thể quan sát thấy xu hướng bồi tụ cồn cát ở khu vực hạ nguồn sông Thu Bồn đổ ra khu vực biển Cửa Đại, cát tụ tại khu vực có màu sắc sáng hơn nước biển, chưa có định hình rõ ràng, hầu như chìm trong nước biển.

Năm 2017: từ ảnh VNREDSat-1 thu nhận tháng 9/2017 quan sát thấy nhiều cồn cát nhỏ hình thành trên mặt biển. Cũng có thể nhận thấy rõ đường bờ biển cửa sông Thu Bồn và một phần bãi biển Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng. Hình thái đường bờ khác biệt lớn so với năm 2016.


 
 Năm 2018: Cồn cát đã hình thành, diện tích phần nổi ước tính khoảng 9.5ha. Phần còn chìm dưới nước cũng thể hiện khá rõ trên ảnh VNREDSat-1 chụp tháng 5/2018. Có thể quan sát màu nước khu vực quanh cồn cát rất đục, có lượng cát lớn đọng ở khu vực này.
  Năm 2019: quan sát ảnh VNREDSat-1 thu vào tháng 3/2019, phần cồn cát nổi đã phát triển rộng hơn so với năm 2018, định hình rõ nét hơn, có xu hướng dịch chuyển vị trí, không ổn định. Những chấm trắng trên ảnh cho thấy tương lai bãi cát sẽ còn mở rộng diện tích, tiếp tục hình thành thêm cồn cát ở phía nam. Diện tích phần cồn cát nổi ước tính khoảng 12,7ha.
NHẬN XÉT:

•    Có thể quan sát, theo dõi tương đối sát diễn biến của những biến động không gian trên mặt đất và mặt biển ở độ sâu nhất định như cồn cát mới hình thành khu vực biển Cửa Đại từ ảnh VNREDSat-1.

•    Việc theo dõi diễn biến, vị trí, tốc độ hình thành cồn cát có thể là thông tin đầu vào hữu ích giúp các nhà chức trách, các nhà nghiên cứu đưa ra giải pháp phù hợp.                                                                    
 
 Nguồn tin:Theo Cục viễn thám quốc gia