Tin tức

Họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ xác định Danh mục mở mới năm 2018 lĩnh vực viễn thám và lĩnh vực công nghệ thông tin 18/08/2017

0
Sáng ngày 16/8, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ xác định Danh mục mở mới năm 2018 thuộc lĩnh vực viễn thám và lĩnh vực công nghệ thông tin. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ là thành viên của Hội đồng; các chuyên gia trong lĩnh vực viễn thám và lĩnh vực công nghệ thông tin.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chủ trì tại cuộc họp

Cuộc họp được tổ chức để thực hiện Quyết định 1277/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ của Bộ nhằm giúp tư vấn cho Bộ trưởng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực viễn thám và lĩnh vực công nghệ thông tin trước khi đưa ra quy định cuối cùng phê duyệt nội dung dự toán.
 
Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Bình Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất triển khai năm 2018 thuộc lĩnh vực viễn thám đưa ra Hội đồng xem xét gồm 10 nhiệm vụ (đề tài): (1) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả dữ liệu viễn thám quốc gia; (2) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát một số yếu tố môi trường khu vực các nhà máy nhiệt điện; (3) Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình số trị xây dựng kịch bản dòng chảy lũ về hồ chứa phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ ảnh hưởng hạ du trong trường hợp sự cố; (4) Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn viễn thám quang học độ phân giải cao kết hợp ảnh siêu cao tần hỗ trợ công tác thiết lập, quản lý hành lang bảo vệ bờ biển: thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam; (5) Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian và lựa chọn mô hình trong việc giám sát và dự báo biến động sử dụng đất dưới tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội, thử nghiệm tại thành phố Hải Phòng; (6) Ứng dụng công nghệ viễn thám và các chỉ số hình thái không gian trong nhận dạng hiện tượng phân mảnh sử dụng đất khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh phục vụ công tác quản lý, sử dụng đất bền vững đất ngập nước; (7) Sử dụng tư liệu viễn thám đa độ phân giải và công nghệ GIS trong nghiên cứu mối quan hệ giữa lớp phủ và xói mòn phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất; (8) Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ cập nhật một số nội dung thông tin của cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỉ lệ 1: 50 000 và nhỏ hơn bằng viễn thám; (9) Mô hình hóa sự biến đổi các lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ ở đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám và GIS. Lấy thí dụ khu vực An Giang - Đồng Tháp; (10) Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giám sát hiện tượng đảo nhiệt đô thị.
 
 

Ông Trần Bình Trọng,
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo
 
Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất triển khai năm 2018 đưa ra Hội đồng xem xét gồm 05 nhiệm vụ (đề tài): (1) Nghiên cứu giải pháp dự báo số liệu ngành tài nguyên và môi trường bằng phương pháp học máy, ứng dụng thử nghiệm dự báo xâm nhập mặn đối với các hệ thống sông; (2) Nghiên cứu và áp dụng công nghệ lưu trữ đám mây cung cấp dịch vụ quản lý, chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc, thử nghiệm cho hệ thống mail của Bộ Tài nguyên và Môi trường; (3) Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cơ chế cập nhật quản lý và khai thác bộ danh mục điện tử dùng chung của ngành tài nguyên môi trường; (4) Nghiên cứu Hệ Quản lý nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence) trong phân tích xử lý dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong ngành tài nguyên và môi trường. Thử nghiệm đối với cảnh báo sớm trượt lở mái dốc đá; (5) Nghiên cứu, đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2020 - 2030.
 
Tại cuộc họp, sau khi nghe Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo các kết quả của Hội đồng chuyên ngành; các đơn vị đã đề xuất nhiệm vụ trình bày bổ sung tính cấp thiết và ý nghĩa sử dụng sản phẩm; Hội đồng đã được nghe các chuyên gia, thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến, trong đó có ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị sử dụng sản phẩm của các nhiệm vụ. Các ý kiến đóng góp đều nhất trí rằng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất triển khai năm 2018 thuộc lĩnh vực viễn thám và lĩnh vực công nghệ thông tin đã thể hiện sự cần thiết triển khai các nhiệm vụ, các mục tiêu, sản phẩm chính, địa chỉ sử dụng, ý nghĩa sử dụng rõ ràng. Đặc biệt đối với lĩnh vực công nghệ thông tin là đã ưu tiên, chú trọng tới việc tin học hoá hệ thống quản lý hành chính nhà nước về tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn Chính phủ điện tử của Việt Nam, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường. Đối với lĩnh vực viễn thám, các nhiệm vụ, đề tài được đề xuất đã tập trung vào xây dựng lĩnh vực viễn thám phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững phục vụ hiệu quả công tác điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc - Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ của Bộ về lĩnh vực viễn thám và lĩnh vực công nghệ thông tin đã nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ triển khai năm 2018 của hai lĩnh vực này.

Theo Thứ trưởng, trong các nhiệm vụ, đề tài được đề xuất triển khai cần phải được điều chỉnh, sửa chữa đảm bảo tính chất đề tài khoa học, trọng tâm quản lý nhà nước, điều tra cơ bản; tránh trùng lắp với các đề án, dự án, đề tài đã và đang triển khai trước đó. Đặc biệt, khi thực hiện, các sản phẩm của đề tài phải nêu bật được sự cần thiết ưu tiên phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường. Để thực hiện được điều đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện đề tài phải chú trọng đến khả năng dụng sản phẩm làm sao để khi kết thúc đề tài đưa ra được bộ sản phẩm hữu ích, có tính khả thi và được ứng dụng rộng rãi.

Đối với lĩnh vực viễn thám, Thứ trưởng yêu cầu sản phẩm của các đề tài khi hoàn thiện phải cung cấp được cơ sở pháp luận, thực tiễn đề xuất các giải pháp nhằm giúp tăng cường khai thác và sử dụng viễn thám quốc gia; làm cơ sở để đẩy mạnh hoạt động khai thác ứng dụng công nghệ, dữ liệu ảnh viễn thám, xây dựng bộ công cụ phục vụ giám sát tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, sản phẩm của đề tài phải phục vụ đắc lực trong công tác xây dựng, hoàn thiện về cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực viễn thám, đảm bảo quản lý hiệu quả hoạt động viễn thám trên phạm vi cả nước.

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, sản phẩm đầu ra của các đề tài phải tập trung ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để giải các bài toán chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng kết quả xử lý khối lượng lớn dữ liệu tài nguyên và môi trường; nâng cao độ tin cậy dự báo thời tiết, khí hậu, tai biến thiên nhiên, dự báo ô nhiễm môi trường; đặc biệt là tin học hoá việc thu nhận, cập nhật dữ liệu tài nguyên và môi trường thông qua quá trình thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, quan trắc trong các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
 
Sau khi ông Nguyễn Đắc Đồng công bố kết quả bỏ phiếu các đề tài, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng 9/10 đề tài thuộc lĩnh vực viễn thám và 5/5 đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được Hội đồng thông qua thực hiện đều có ý kiến cần chỉnh sửa, bổ sung, vì vậy Thứ trưởng đề nghị các chủ đề tài thực hiện các nhiệm vụ cần tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng, rà soát, hoàn thiện theo ý kiến góp ý đó; đồng thời nhanh chóng hoàn thiện gửi Vụ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định.

Nguồn tin:Theo mone.gov.vn