Tin tức

Gần 60.000 tỷ đồng phát triển công nghệ thông tin 05/03/2013

0
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 phát triển CNTT đi đầu trong cả nước, hướng tới xây dựng xã hội thông tin. Cụ thể, về hạ tầng CNTT: 100% cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước (đến cấp xã) được trang bị máy tính; 100% sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 80-90% các UBND xã, phường, thị trấn được kết nối bằng cáp quang với mạng diện rộng. Về ứng dụng CNTT được chia ra các lĩnh vực: xây dựng và phát triển công dân điện tử; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử; xây dựng và phát triển DN điện tử; phát triển giao dịch và thương mại điện tử với các chỉ tiêu cụ thể.

Về công nghiệp CNTT sẽ quy hoạch và xây dựng 5 khu công nghiệp phần mềm và nội dung số, 2 phân khu công nghiệp phần cứng. Về phát triển nguồn nhân lực: 100% lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã được đào tạo kiến thức, kỹ năng khai thác sử dụng các ứng dụng CNTT... UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển CNTT là 59.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước dự kiến là 8.033 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 51.505 tỷ đồng.Nguồn tin:Theo http://mic.gov.vn